MS-20398 Planning for and Managing Devices in the Enterprise: Enterprise Management Suite (EMS) & On-Premises Tools

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • wykorzystanie urządzeń w środowisku przedsiębiorstwa
 • omówienie funkcji Active Directory Domain Services (AD DS) w zarządzaniu urządzeniami
 • implementacja i administracja Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
 • połączenie AD DS z Azure AD
 • planowanie i implementacja wsparcia dla apliakcji
 • zarządzanie urządzeniami w Microsoft Office 365
 • planowanie i implementacja Intune
 • zarządzanie urządzeniami w Intune
 • zarządzanie apliakacjami w Intune oraz dostępem do zasobów
 • planowanie i implementacja Microsoft Azure Rights Management (Azure RMS)
 • planowanie i implementacja dostępu zdalnego
 • planowanie i ochrona danych
 • odzyskiwanie danych i systemów operacyjnych
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Using devices in the enterprise Overview of devices in an enterprise Devices management features Overview of the Enterprise Mobility Suite Lab : Planning for device management
 • Module 2: Active Directory Domain Services features for device management Overview of AD DS Overview of Group Policy Planning and implementing Dynamic Access Control Planning and deploying advanced audit policies Lab : Using Group Policy to manage users and devices Lab : Implementing secure data access
 • Module 3: Implementing and administering Azure AD Overview of Azure AD. Creating and managing Azure AD. Managing authentication in Azure AD Lab : Working with Azure AD and providing access to claims-aware applications
 • Module 4: Connecting AD DS with Azure AD Preparing AD DS for directory synchronization Implementing Azure AD Connect Planning and implementing federation Lab : Synchronizing on-premises AD DS with Azure AD
 • Module 5: Planning and implementing app support Planning and implementing application compatibility options Publishing and using RemoteApp programs Publishing and using Azure RemoteApp Lab : Publishing and using RemoteApp and Azure RemoteApp
 • Module 6: Managing devices in Office 365 Overview of Office 365 MDM for Office 365 Lab : Managing devices in Office 365
 • Module 7: Planning and implementing Microsoft Intune Planning for Intune Deploying Intune clients Basic Intune administration Lab : Planning and implementing Intune
 • Module 8: Managing devices by using Intune Working with Intune policies Mobile device management Managing updates and Windows Defender Lab : Using Intune policies to manage devices Lab : Managing updates and Windows Defender
 • Module 9: Using Microsoft Intune to manage applications and resource access Application life-cycle management Application deployment process Managing access to company resources Lab : Using Microsoft Intune to deploy and monitor applications Lab : Using Intune to manage resource access
 • Module 10: Planning and implementing Azure RMS Overview of ARM Implementing ARM Lab : Using Azure RMS to protect documents and data
 • Module 11: Planning and implementing remote access Overview of remote access solutions Implementing remote infrastructure access Planning and implementing Work Folders Implementing cloud data access Planning and implementing mobility options Lab : Configuring and using VPN and Work Folders Lab : Using Offline Files and OneDrive
 • Module 12: Planning and protecting data Planning and implementing encryption Planning and implementing BitLocker Protecting data on the device Lab : Protecting data by using encryption, BitLocker Drive Encryption, and remote wipe
 • Module 13: Recovering data and operating system Planning and implementing file recovery Planning and implementing device recovery Planning and implementing updates Lab : Implementing file recovery and device recovery
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia