MS-20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • planowanie wdrożenia Exchange Server 2016
 • planowanie i wdrożenie usług Mailbox i Client Access
 • zaprojektowanie i implementacja wysokiej dostępności
 • utrzymanie Exchange Server 2016
 • zabezpieczanie obsługi wiadomości
 • projektowanie i wdrożenie metod zgodności i przechowywania wiadomości
 • uaktualnienie do Exchange Server 2016
 • planowanie rozwiązań hybrydowych dla Exchange Server 2016
Czas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Planning Exchange Server 2016 deployments New features in Exchange Server 2016 Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment Planning for an Exchange Server deployment Designing a Unified Messaging (UM) deployment Lab : Planning Exchange Server 2016 deployments
 
 • Module 2: Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services Planning Exchange Server hardware requirements Planning Exchange Server for virtualization and Microsoft Azure integration Planning and implementing public folders Lab : Planning and implementing Exchange virtualization, mailbox databases, and public folders
 
 • Module 3: Planning and deploying message transport Designing message routing Designing transport services Designing the message-routing perimeter Designing and implementing transport compliance Lab : Planning and deploying message transport
 
 • Module 4: Planning and deploying client access Planning for Exchange Server 2016 clients Planning for client access Planning and implementing Office Online Server Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange Designing external client access Lab : Planning and deploying client access Solutions
 
 • Module 5: Designing and implementing high availability Planning high availability for Exchange Server 2016 Planning for load balancing Planning for site resilience Lab : Designing and implementing site resiliency
 
 • Module 6: Maintaining Exchange Server 2016 Using Managed Availability to improve high availability Implementing DSC Lab : Maintaining Exchange Server 2016
 
 • Module 7: Designing messaging security Planning messaging security Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration Lab : Designing messaging security
 
 • Module 8: Designing and implementing message retention Overview of messaging records management and archiving Designing In-Place Archiving Designing and implementing message retention Lab : Designing and implementing message retention
 
 • Module 9: Designing messaging compliance Designing and implementing data loss prevention Designing and implementing In-Place Hold Designing and implementing In-Place eDiscovery Lab : Designing and implementing messaging compliance
 
 • Module 10: Designing and implementing messaging coexistence Designing and implementing federation Designing coexistence between Exchange organizations Designing and implementing cross-forest mailbox moves Lab : Implementing messaging coexistence
 
 • Module 11: Upgrading to Exchange Server 2016 Planning an upgrade from previous Exchange Server versions Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions Lab : Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016
 
 • Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment Basics of a hybrid deployment Planning and implementing a hybrid deployment Implementing advanced functionality for hybrid deployments Lab : Designing the integration with Exchange Online
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia