MS-20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • omówienie nowych i zmienionych elementów platformy SharePoint 2016
 • planowanie i wdrożenie środowiska hybrydowego
 • monitorowanie i tworzenie kopii zapasowych środowiska SharePoint Server
 • konfiguracja funkcjonalności Business Connectivity Services
 • konfiguracja i wykorzystanie katalogu aplikacji oraz niestandardowych rozwiązań
 • wykorzystanie funkcji społecznościowych platformy SharePoint 2016
 • planowanie i wdrożenie procesów zarządzania treścią (web content management)
 • konfiguracja funkcji BI
 • scenariusze migracji i upgrade do wersji 2016
 • migracja do środowiska SharePoint Server 2013
Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Introduction to SharePoint 2016 Core components of the SharePoint 2016 architecture New, deprecated, and removed features in SharePoint 2016 SharePoint 2016 and SharePoint Online editions Lab : Reviewing the core Microsoft SharePoint 2016 concepts
 • Module 2: Introduction to hybrid scenarios for SharePoint 2016 Exploring the hybrid features in SharePoint 2016 Preparing for a hybrid SharePoint 2016 deployment Lab : Configuring an Office 365 tenant Lab : Creating hybrid team sites
 • Module 3: Designing business continuity management strategies Designing database topologies for high availability and disaster recovery Designing a SharePoint infrastructure for high availability Planning for disaster recovery Lab : Planning and performing backup and restore
 • Module 4: Planning and implementing Business Connectivity Services and Secure Store Service Planning and configuring BCS Configuring the Secure Store Service Managing BCS models Lab : Configuring BCS and the Secure Store Service Lab : Managing BDC models
 • Module 5: Configuring productivity services for a SharePoint 2016 deployment Understanding the SharePoint Add-in architecture Provisioning and managing apps and App Catalogs Provisioning productivity services Lab : Configuring and managing SharePoint Add-ins
 • Module 6: Managing solutions in Microsoft SharePoint 2016 Understanding the SharePoint 2016 solution architecture Managing sandboxed solutions Lab : Managing solutions
 • Module 7: Connecting people Managing user profiles Enabling social interaction Building communities Lab : Configuring profile synchronization and My Sites Lab : Configuring community sites
 • Module 8: Planning and configuring web content management Planning and implementing a web content management infrastructure Configuring managed navigation and catalog sites Supporting multiple languages and locales Enabling design and customization Supporting mobile users Lab : Configuring managed navigation and catalog sites Lab : Configuring device channel
 • Module 9: Planning and configuring Enterprise Content Management Planning Enterprise Content Management Planning and configuring eDiscovery Planning records management Lab : Configuring eDiscovery in SharePoint 2016 Lab : Configuring records management in SharePoint Server 2016
 • Module 10: Planning and configuring business intelligence solutions Planning BI architecture Planning, deploying, and managing BI services Planning and configuring advanced analysis tools Lab : Installing Office Online Server Lab : Configuring PowerPivot and Power View for SharePoint 2016
 • Module 11: Planning and configuring productivity and collaboration Planning and configuring collaboration features Planning and configuring composites Lab : Configuring and working with project sites Lab : Configuring a workflow
 • Module 12: Upgrading and migrating to SharePoint 2016 Preparing for an upgrade or migration Upgrade to SharePoint 2016 Planning and managing a site-collection upgrade Lab : Performing a content database migration and upgrade from Microsoft SharePoint Server 2013 Lab : Managing site-collection upgrades
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia