MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016

 
Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • kluczowe funkcjonalności i elementy platformy SharePoint Server 2016
 • omówienie nowych i zmienionych elementów platformy
 • architektura logiczna obiektów
 • architektura fizyczna farmy
 • instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2016
 • tworzenie aplikacji web, puli aplikacji oraz zbiorów witryn
 • planowanie i konfiguracja aplikacji usługowych
 • konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint Server
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • wykorzystanie SSL oraz federacyjnego uwierzytelniania
 • taksonomie i profile użytkownika
 • konfiguracja usługi wyszukiwania
Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Introducing SharePoint 2016 Key components of a SharePoint deployment New features in SharePoint 2016 SharePoint 2016 deployment options
 • Module 2: Designing an information architecture Identifying business requirements Understanding business requirements Organizing information in SharePoint 2016 Planning for discoverability Lab : Designing an information architecture – Part one Lab : Creating an information architecture – Part two
 • Module 3: Designing a logical architecture Overview of the SharePoint 2016 logical architecture Documenting your logical architecture Lab : Designing a logical architecture
 • Module 4: Designing a physical architecture Designing physical components for SharePoint deployments Designing supporting components for SharePoint deployments SharePoint farm topologies Mapping a logical architecture design to a physical architecture design Lab : Designing a physical architecture
 • Module 5: Installing and configuring SharePoint 2016 Installing SharePoint 2016 Scripting installation and configuration of SharePoint Configuring SharePoint 2016 farm settings Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part one Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part two
 • Module 6: Creating web applications and site collections Creating web applications Configuring web applications Creating and configuring site collections Lab : Creating and configuring web applications Lab : Creating and configuring site collections
 • Module 7: Planning and configuring service applications Introduction to the service application architecture Creating and configuring service applications Lab : Planning and configuring service applications
 • Module 8: Managing users and permissions, and securing content Configuring authorization in SharePoint 2016 Managing access to content Lab : Managing users and groups Lab : Securing content in SharePoint sites
 • Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016 Overview of authentication Configuring federated authentication Configuring server-to-server authentication Lab : Extend your SharePoint 2016 to support Secure Sockets Layer (SSL)
 • Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment Securing the platform Configuring farm-level security Lab : Securing a SharePoint 2016 deployment
 • Module 11: Managing taxonomy Managing content types Understanding managed metadata Configuring the managed metadata service Lab : Configuring content-type propagation Lab : Configuring and using the managed metadata service
 • Module 12: Configuring user profiles Configuring the User Profile Service Application Managing user profiles and audiences Lab : Configuring user profiles Lab : Configuring My Sites and audiences
 • Module 13: Configuring Enterprise Search Understanding the Search Service Application architecture Configuring Enterprise Search Managing Enterprise Search Lab : Configuring Enterprise Search Lab : Optimizing the search experience
 • Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment Monitoring a SharePoint 2016 environment Tuning and optimizing a SharePoint 2016 environment Planning and configuring caching Troubleshooting a SharePoint 2016 environment Lab : Monitoring a SharePoint 2016 deployment Lab : Investigating page load times
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia