MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016

 

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • kluczowe funkcjonalności i elementy platformy SharePoint Server 2016
 • omówienie nowych i zmienionych elementów platformy
 • architektura logiczna obiektów
 • architektura fizyczna farmy
 • instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2016
 • tworzenie aplikacji web, puli aplikacji oraz zbiorów witryn
 • planowanie i konfiguracja aplikacji usługowych
 • konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint Server
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • wykorzystanie SSL oraz federacyjnego uwierzytelniania
 • taksonomie i profile użytkownika
 • konfiguracja usługi wyszukiwania

Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introducing SharePoint 2016
  Key components of a SharePoint deployment
  New features in SharePoint 2016
  SharePoint 2016 deployment options
 • Module 2: Designing an information architecture
  Identifying business requirements
  Understanding business requirements
  Organizing information in SharePoint 2016
  Planning for discoverability
  Lab : Designing an information architecture – Part one
  Lab : Creating an information architecture – Part two
 • Module 3: Designing a logical architecture
  Overview of the SharePoint 2016 logical architecture
  Documenting your logical architecture
  Lab : Designing a logical architecture
 • Module 4: Designing a physical architecture
  Designing physical components for SharePoint deployments
  Designing supporting components for SharePoint deployments
  SharePoint farm topologies
  Mapping a logical architecture design to a physical architecture design
  Lab : Designing a physical architecture
 • Module 5: Installing and configuring SharePoint 2016
  Installing SharePoint 2016
  Scripting installation and configuration of SharePoint
  Configuring SharePoint 2016 farm settings
  Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part one
  Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part two
 • Module 6: Creating web applications and site collections
  Creating web applications
  Configuring web applications
  Creating and configuring site collections
  Lab : Creating and configuring web applications
  Lab : Creating and configuring site collections
 • Module 7: Planning and configuring service applications
  Introduction to the service application architecture
  Creating and configuring service applications
  Lab : Planning and configuring service applications
 • Module 8: Managing users and permissions, and securing content
  Configuring authorization in SharePoint 2016
  Managing access to content
  Lab : Managing users and groups
  Lab : Securing content in SharePoint sites
 • Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016
  Overview of authentication
  Configuring federated authentication
  Configuring server-to-server authentication
  Lab : Extend your SharePoint 2016 to support Secure Sockets Layer (SSL)
 • Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment
  Securing the platform
  Configuring farm-level security
  Lab : Securing a SharePoint 2016 deployment
 • Module 11: Managing taxonomy
  Managing content types
  Understanding managed metadata
  Configuring the managed metadata service
  Lab : Configuring content-type propagation
  Lab : Configuring and using the managed metadata service
 • Module 12: Configuring user profiles
  Configuring the User Profile Service Application
  Managing user profiles and audiences
  Lab : Configuring user profiles
  Lab : Configuring My Sites and audiences
 • Module 13: Configuring Enterprise Search
  Understanding the Search Service Application architecture
  Configuring Enterprise Search
  Managing Enterprise Search
  Lab : Configuring Enterprise Search
  Lab : Optimizing the search experience
 • Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment
  Monitoring a SharePoint 2016 environment
  Tuning and optimizing a SharePoint 2016 environment
  Planning and configuring caching
  Troubleshooting a SharePoint 2016 environment
  Lab : Monitoring a SharePoint 2016 deployment
  Lab : Investigating page load times
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia