MS-10983 Upgrading Your Supporting Skills to Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • instalacja i konfiguracja Windows Server 2016
 • implementacja Hyper-V
 • implementacja usług katalogowych
 • implementacja Active Directory Federation Services
 • zarządzanie i optymalizacja magazynów danych w Windows Server 2016
 • implementacja bezpiecznego dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń
 • implementacja usług sieciowych
 • implementacja dostępu zdalnego
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej w środowisku Hyper-V Windows Server 2016
 • odtwarzanie danych w Windows Server 2016

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2016
  Introducing Windows Server 2016
  Installing Windows Server 2016
  Configuring Windows Server 2016
  Implementing containers in Windows Server 2016
  Lab : Installing and configuring Nano Server
 • Module 2: Implementing Hyper-V
  Configuring the Hyper-V role in Windows Server 2016
  Configuring Hyper-V storage
  Configuring Hyper-V networking
  Configuring Hyper-V virtual machines
  Lab : Implementing server virtualization with Hyper
 • Module 3: Implementing directory services
  Deploying AD DS domain controllers
  Implementing service accounts
  Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
  Integrating AD DS with Azure AD
  Lab : Implementing service accounts
  Lab : Integrating with Azure AD
 • Module 4: Implementing AD FS
  Overview of AD FS
  Deploying AD FS
  Implementing AD FS for a single organization
  Implementing Web Application Proxy
  Implementing single sign-on (SSO) with Microsoft Online Services
  Lab : Implementing AD FS
  Lab : Implementing Web Application Proxy
 • Module 5: Managing and Optimizing Storage in Windows Server 2016
  Overview of storage in Windows Server 2016
  Configuring Internet small computer system interface (iSCSI) Storage
  Configuring the Storage Spaces feature in Windows Server 2016
  Lab : Implementing and Managing Storage
  Lab : Configuring Storage Spaces
 • Module 6: Implementing Secure Data Access for Users and Devices
  Overview of Dynamic Access Control
  Planning for a Dynamic Access ControliImplementation
  Configuring Dynamic Access Control
  Implementing Work Folders
  Lab : Implementing Dynamic Access Control
  Lab : Implementing Work Folders
 • Module 7: Implementing network services
  Overview of networking enhancements
  Implementing IP address management
  Managing IP address spaces with IPAM
  Lab : Implementing network services
 • Module 8: Implementing remote access
  Remote access overview
  Implementing DirectAccess
  Implementing a virtual private network (VPN)
  Lab : Implementing DirectAccess
 • Module 9: Implementing failover clustering
  Overview of failover clustering
  Implementing a failover cluster
  Configuring highly-available applications and services on a failover cluster
  Maintaining a failover cluster
  Implementing a stretch cluster
  Lab : Implementing failover clustering
 • Module 10: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
  Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering
  Implementing Hyper-V virtual machines on failover clusters
  Implementing Windows Server 2016 Hyper-V virtual machine migration
  Implementing Hyper-V Replica
  Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
 • Module 11: Data recovery in Windows Server 2016
  Implementing data recovery options
  Implementing Microsoft Azure Backup
  Implementing server recovery
  Lab : Exploring server data recovery options
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia