MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • instalacja IIS
 • konfiguracja domyślnej strony Web
 • konfiguracja i zarządzanie pulami aplikacji
 • tworzenie dodatkowych witryn Web
 • konfiguracja witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie transmisji danych do witryn Web
 • zarządzanie certyfikatami w Centralized Certificate Store
 • konfiguracja zdalnej administracji
 • implementacja FTP
 • monitorowanie IIS
 • kopie zapasowe i odtwarzanie IIS
 • farmy serwerów Web
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Understanding and Installing Internet Information Services Understanding a Web Server infrastructure Installing Internet Information Services Lab : Installing Internet Information Services
 
 • Module 2: Configuring The Default Website Examining the Default Website Using IIS Manager Examining the Default IIS File Structure Configuring DNS Records for a Website Creating Folders, Virtual Directories, and Applications Lab : Configuring the Default Website for Public Access Lab : Creating Virtual Directories and Applications
 
 • Module 3: Configuring and Managing Application Pools Defining the Application Pool Architecture Creating and Managing Application Pools Configuring Application Pool Recycling Lab : Configuring and Managing Application Pools Lab : Configuring Application Pool Recycling
 
 • Module 4: Creating Additional Websites Understanding Configurations for Multiple Websites Configuring Website Bindings Creating and Starting Websites Lab : Examining Existing Websites for Binding Conflicts Lab : Creating New Websites
 
 • Module 5: Configuring Website and Web Application Support Configuring Common Features Configuring Support for Web Applications Lab : Configuring Common Features Lab : Configuring Support for Web Applications
 
 • Module 6: Securing Websites and Applications Understanding IIS Authentication and Authorization Configuring Authentication and Authorization Configuring URL Authorization Rules Lab : Configuring Authentication and Access Lab : Configuring URL Authorization Rules
 
 • Module 7: Securing Website Data Transmission Understanding Certificates and SSL Creating and Managing Web Server Certificates Configuring HTTPS Bindings Lab : Creating and Managing Web Server Certificates Lab : Adding a Certificate to a Website
 
 • Module 8: Managing Certificates in the Centralized Certificate Store Understanding the Centralized Certificate Store Installing and Configuring the Centralized Certificate Store Lab : Installing and Configuring the Centralized Certificate Store
 
 • Module 9: Configuring Remote Administration Installing and Configuring the Management Service Connecting to Remote Web Servers and Websites Delegating Management Permissions Lab : Installing and Configuring the Management Service Lab : Delegating Management Permissions Lab : Connecting to Remote Web Servers and Websites
 
 • Module 10: Implementing FTP Planning for FTP Implementing an FTP site Uploading and Downloading by Using FTP Lab : Installing and Configuring an FTP Site
 
 • Module 11: Monitoring IIS Monitoring IIS Logs Analyzing Performance Counters Lab : Monitoring IIS Logs Lab : Analyzing Performance Counters
 
 • Module 12: Backing Up and Restoring IIS Understanding IIS Backup and Recovery Components Backing Up and Recovering a Website Lab : Backing Up and Recovering Configuration History
 
 • Module 13: Building Load-Balanced Web Farms Understanding Load-Balancing Mechanisms Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders Sharing Content in a Web Farm by Using DFS-R Sharing IIS Configurations in a Web Farm Lab : Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR Lab : Sharing IIS Configurations in a Web Farm Lab : Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders Lab : Sharing Web Farm Content by Using DFS-R