MS-10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

 • instalacja IIS
 • konfiguracja domyślnej strony Web
 • konfiguracja i zarządzanie pulami aplikacji
 • tworzenie dodatkowych witryn Web
 • konfiguracja witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie witryn i aplikacji Web
 • zabezpieczanie transmisji danych do witryn Web
 • zarządzanie certyfikatami w Centralized Certificate Store
 • konfiguracja zdalnej administracji
 • implementacja FTP
 • monitorowanie IIS
 • kopie zapasowe i odtwarzanie IIS
 • farmy serwerów Web

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Understanding and Installing Internet Information Services
  Understanding a Web Server infrastructure
  Installing Internet Information Services
  Lab : Installing Internet Information Services

 

 • Module 2: Configuring The Default Website
  Examining the Default Website Using IIS Manager
  Examining the Default IIS File Structure
  Configuring DNS Records for a Website
  Creating Folders, Virtual Directories, and Applications
  Lab : Configuring the Default Website for Public Access
  Lab : Creating Virtual Directories and Applications

 

 • Module 3: Configuring and Managing Application Pools
  Defining the Application Pool Architecture
  Creating and Managing Application Pools
  Configuring Application Pool Recycling
  Lab : Configuring and Managing Application Pools
  Lab : Configuring Application Pool Recycling

 

 • Module 4: Creating Additional Websites
  Understanding Configurations for Multiple Websites
  Configuring Website Bindings
  Creating and Starting Websites
  Lab : Examining Existing Websites for Binding Conflicts
  Lab : Creating New Websites

 

 • Module 5: Configuring Website and Web Application Support
  Configuring Common Features
  Configuring Support for Web Applications
  Lab : Configuring Common Features
  Lab : Configuring Support for Web Applications

 

 • Module 6: Securing Websites and Applications
  Understanding IIS Authentication and Authorization
  Configuring Authentication and Authorization
  Configuring URL Authorization Rules
  Lab : Configuring Authentication and Access
  Lab : Configuring URL Authorization Rules

 

 • Module 7: Securing Website Data Transmission
  Understanding Certificates and SSL
  Creating and Managing Web Server Certificates
  Configuring HTTPS Bindings
  Lab : Creating and Managing Web Server Certificates
  Lab : Adding a Certificate to a Website

 

 • Module 8: Managing Certificates in the Centralized Certificate Store
  Understanding the Centralized Certificate Store
  Installing and Configuring the Centralized Certificate Store
  Lab : Installing and Configuring the Centralized Certificate Store

 

 • Module 9: Configuring Remote Administration
  Installing and Configuring the Management Service
  Connecting to Remote Web Servers and Websites
  Delegating Management Permissions
  Lab : Installing and Configuring the Management Service
  Lab : Delegating Management Permissions
  Lab : Connecting to Remote Web Servers and Websites

 

 • Module 10: Implementing FTP
  Planning for FTP
  Implementing an FTP site
  Uploading and Downloading by Using FTP
  Lab : Installing and Configuring an FTP Site

 

 • Module 11: Monitoring IIS
  Monitoring IIS Logs
  Analyzing Performance Counters
  Lab : Monitoring IIS Logs
  Lab : Analyzing Performance Counters

 

 • Module 12: Backing Up and Restoring IIS
  Understanding IIS Backup and Recovery Components
  Backing Up and Recovering a Website
  Lab : Backing Up and Recovering Configuration History

 

 • Module 13: Building Load-Balanced Web Farms
  Understanding Load-Balancing Mechanisms
  Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR
  Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders
  Sharing Content in a Web Farm by Using DFS-R
  Sharing IIS Configurations in a Web Farm
  Lab : Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR
  Lab : Sharing IIS Configurations in a Web Farm
  Lab : Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders
  Lab : Sharing Web Farm Content by Using DFS-R