MS-10971 Storage and High Availability with Windows Server

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • zarządzanie i ochrona dysków oraz woluminów w Windows Server 2012
 • omówienie technologii przechowywania danych w Windows Server 2012
 • implementacja i zarządzanie Storage Spaces oraz deduplikacją danych
 • omówienie wysokiej dostępności oraz odzyskiwania po awarii w maszynach wirtualnych Hyper-V
 • zapewnienie wysokiej dostępności w Windows Server 2012
 • planowanie i implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • omówienie ról serwerowych oraz zasobów dla klastrów
 • implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą klastrów Hyper-V
 • omówienie wykorzystania System Center Virtual Machine Manager do zarządzania infrastrukturą magazynów danych
 • omówienie rozwiązań wysokiej dostępności dla magazynów opartych o rozwiązania Cloud
 • planowanie i implementacja klastrów równoważenia obciążenia sieciowego NLB
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Disks and Volumes with Windows Server Managing Disks in Windows Server Managing Volumes in Windows Server Securing Volumes and Drives Lab : Managing Disks and Volumes in Windows Server 2012
 
 • Module 2: Fundamental Storage Technologies and Components Server Storage Topology Bus Technologies and Protocols Configuring Sharing in Windows Server Lab : Planning and Configuring Storage Technologies and Components
 
 • Module 3: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication Implementing Storage Spaces Maintaining Storage Spaces Implementing Data Deduplication Lab : Implementing Storage Spaces Lab : Implementing Data Deduplication
 
 • Module 4: High Availability in Windows Server Defining Levels of Availability High Availability and Disaster Recovery Solutions with Hyper-V Virtual Machines High Availability with Failover Clustering in Windows Server 2012 Lab : Planning and Configuring High Availability and Disaster Recovery Solutions
 
 • Module 5: Implementing Failover Clustering Planning a Failover Cluster Creating a New Failover Cluster Lab : Creating and Administering a Cluster
 
 • Module 6: Managing Server Roles and Clustering Resources Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster Managing and Maintaining a Failover Cluster Troubleshooting a Failover Cluster Implementing Site High Availability with Multisite Failover Clusters Lab : Managing Server Roles and Clustering Resources
 
 • Module 7: Implementing Failover Clustering with Hyper-V Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering Implementing Hyper-V with Failover Clustering Managing and Maintaining Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters Lab : Implementing Failover Clustering by Using Hyper-V
 
 • Module 8: Storage Infrastructure Management with Virtual Machine Manager Overview of Virtual Machine Manager Managing Storage Infrastructure with Virtual Machine Manager Provisioning Failover Clustering in Virtual Machine Manager Lab : Managing Storage Infrastructure
 
 • Module 9: Cloud-Based Storage and High Availability Azure Storage Solutions and Infrastructure Cloud Integrated Storage with StorSimple Disaster Recovery with Azure Site Recovery Lab : Managing Cloud-Based Storage and High Availability
 
 • Module 10: Implementing Network Load Balancing Clusters Overview of NLB Configuring an NLB Cluster Planning an NLB Implementation Lab : Implementing a Network Load Balancing Cluster