Migracja Windows Server

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Warsztaty praktyczne realizowane są w środowisku laboratoryjnym odzwierciedlającym faktyczne konfiguracje produkcyjne. W trakcie zajęć każdy wykonuje ćwiczenia, które nadzorowane są przez trenera posiadającego najwyższe certyfikaty inżynierskie Microsoft z omawianego tematu.  Główny nacisk kładziemy na samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną. Dodatkowo realizacja scenariuszy zapewnia nabycie wymaganych certyfikatami Microsoft umiejętności praktycznych.

Warsztaty praktyczne to:

 • Realne scenariusze i konfiguracje produkcyjne.

 • Samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

 • Trenerzy z najwyższymi certyfikatami Microsoft.

Tematyka zajęć:

1. Praktyczne aspekty migracji usługi Active Directory Domain Services

 • Migracja kontrolerów domeny w ramach tej samej przestrzeni nazewniczej
 • Migracja kontrolerów domeny do nowej przestrzeni nazewniczej
 • Weryfikacja

2. Migrowanie ustawień obiektów zasad grupowych GPO

 • Weryfikacja poprawności funkcjonowania zbiorów GPO
 • Migracja zbiorów GPO
 • Weryfikacja

3. Przenoszenie środowiska wdrażania systemów operacyjnych

 • Ocena funkcjonowania środowiska
 • Migracja serwerów WDS
 • Weryfikacja

4. Migracja harmonogramów zadań i kopii zapasowych

 • Inwentaryzacja harmonogramów
 • Przenoszenie zadań i czynności związanych z wykonywaniem kopii zapasowych
 • Weryfikacja

Forma zajęć

Zajęcia mają formę ćwiczeń wykonywanych w laboratorium. Wszystkie realizowane zadania poparte są przykładami pochodzącymi z produkcyjnych środowisk IT.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia