Excel dla SAP

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

kurs excel sap

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs Excel SAP skierowany jest do osób, które już pracowały zarówno z programem MS Excel jak i SAP i chcą bardziej efektywnie wykorzystać możliwości współpracy tych 2 programów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z zaawansowanych funkcji MS Excel
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste raporty

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kopiowanie i formatowanie

 • zaawansowane opcje kopiowania
 • formatowanie liczb
 • formatowanie niestandardowe
 • wypełnianie serią danych,

2. Zaawansowane formuły

 • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo,)
 • funkcje matematyczne (suma.jeżeli)
 • funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub)
 • funkcje tekstowe

3. Obliczenia i funkcje na datach

 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń
 • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg

4. Praca na tekstach

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny

5. Grupy i konsekt

6. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • filtrowanie danych
 • polecenie Znajdź/Zamień

7. Tabele Przestawne

 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu)

8. Formatowanie warunkowe

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 • formatowanie niestandardowe

9. Import danych zewnętrznych

 • Import z programu SAP

10. Przygotowanie danych do migracji do SAP

11. Zaawansowane ustawienia drukowania.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia