Efektywne tworzenie raportów, zestawień i analiz w MS Excel

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał::

 • Importować dane z różnych źródeł,
 • Przekształcać dane,
 • Tworzyć zapytania w języku M,
 • Tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi,
 • Konsolidować dane z wielu źródeł,
 • Tworzyć model danych,
 • Analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi,
 • Efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne,
 • Analizować duże zestawy danych z pomocą funkcji języka DAX,
 • Tworzyć wskaźniki KPI.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Konsolidacja danych – narzędzie konsoliduj w MS Excel:

 • Z arkuszy bieżącego skoroszytu,
 • Z różnych plików programu MS Excel.

2. Konsolidacja wielu źródeł danych – narzędzie Power Query:

 • Dołączanie danych:
  • Z plików,
  • Z folderu,
  • Z arkuszy skoroszytu (wewnętrzne / zewnętrzne).
 • Ładowanie danych do arkusza MS Excel.

3. Przekształcanie danych – narzędzie Power Query:

 • Zarządzanie kolumnami i wierszami,
 • Grupowanie,
 • Karta Przekształć vs. Dodaj kolumnę,
 • Transformacje dat,
 • Typy danych.

4. Tworzenie i edytowanie zapytań – narzędzie Power Query:

 • Opcje zapytania,
 • Odwołanie,
 • Duplikowanie,
 • Panel Zapytania i Połączenia,
 • Karta Zapytanie.

5. Tabele przestawne ze spłaszczonych modeli danych:

 • Tworzenie tabeli przestawnej,
 • Ustawienia pola wartości (typy agregacji danych – miary niejawne),
 • Sortowanie etykiety, wartości, wg własnych list niestandardowych,
 • Grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg dat, liczb, tekstu),
 • Drążenie danych,
 • Filtrowanie – obszar filtru, fragmentator, oś czasu, filtry etykiet, filtry wartości, wiele filtrów w jednym polu, strony filtru raportu,
 • Obliczenia na wartościach (pola obliczeniowe, dane z tabeli przestawnej jako źródło do dalszych obliczeń),
 • Tworzenie tabel przestawnych z danych zewnętrznych (narzędzie Power Query),
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.

6. Wykresy przestawne.

7. Importowanie danych do modelu danych:

 • Z programu MS Excel jako wewnętrzne źródło danych (z tabeli / zakresu),
 • Z programu MS Excel jako zewnętrzne źródło danych (z pliku => ze skoroszytu),
 • Z pliku tekstowego / CSV,
 • Z bazy danych programu Microsoft Access.

8. Model danych:

 • Czym jest model danych,
 • Model gwiazdy,
 • Edytor Power Pivot.

9. Tworzenie relacji:

 • W oknie programu MS Excel,
 • W oknie dodatku Power Pivot.

10. Tworzenie i wykorzystanie hierarchii:

 • Tabela wymiarów dat,
 • Tworzenie hierarchii.

11. Okno edytora Power Pivot:

 • Kolumna obliczeniowa,
 • Siatka miar:
  • Typy miar,
  • Tworzenie miar jawnych,
  • Zarządzanie miarami,
  • Miary w polach tabeli przestawnej.
 • Wstęp do języka DAX:
  • Funkcja RELATED,
  • Funkcje SUM, AVERAGE, SUMX, AVERAGEX,
  • Funkcje analizy czasowej TYD, TMD, QYD.

12. Tworzenie raportów na podstawie modelu danych:

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne,
 • Ukrycie pól tabeli przestawnej,
 • Miary w tabelach przestawnych,
 • Fragmentatory jako filtry.

13. Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej:

 • Reguły wyróżniania komórek,
 • Zestawy ikon,
 • Wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • TOP10.

14. Wskaźniki KPI – kluczowe wskaźniki wydajności:

 • Miejsca definiowania KPI,
 • Okno KPI,
 • KPI w tabeli przestawnej.

15. Odświeżanie danych w raportach końcowych.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
Genruj kod html do newsleterrów