Controlling w dziale IT

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie Controlling w dziale IT. Zostało przygotowane w oparciu o codzienne problemy napotykane w pracy osób zajmujących się controllingiem. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy mają możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań w swojej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Controlling IT – rola i zadania:

 • Panel dyskusyjny,
 • Praktyki polskich firm na tle organizacji europejskich,
 • Szkicowanie procesów controllingu dla projektów IT i działów IT.

2. Klienci controllingu IT:

 • Odbiorcy usług a odbiorcy informacji,
 • Wypracowanie zasad budowania relacji z biznesem,
 • Struktury informacji zarządczej IT dla interesariuszy.

3. Planowanie:

 • Plan, budżet, prognoza,
 • Punkty styku (np. z Controllingiem Finansowym),
 • Analiza przykładów firm różnych sektorów,
 • Światowe trendy – agile controlling, modern budgeting wg ICV, corridor planning, beyond,
 • Budgeting.

4. Rozliczanie kosztów:

 • Przykłady alokacji, rachunków marż,
 • KPI,
 • Efektywność działań, procesów, usług.

5. Profesjonalny przekaz informacji:

 • Raporty,
 • Dashboardy,
 • Prezentacje,
 • Zasady merytoryczne, technologia, omijanie pułapek.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia