Budowanie efektywnego zespołu IT z wykorzystaniem metodologii FRIS

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie budowanie efektywnego zespołu IT z wykorzystaniem metodologii FRIS, dedykowane jest kierownikom działów IT, poszukującym sprawdzonych rozwiązań, wiedzy i możliwości rozwijania umiejętności w zakresie budowania efektywnego zespołu IT.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Dzięki praktycznemu i warsztatowemu charakterowi szkolenia, jego uczestnicy poznają najważniejsze zasady efektywnej komunikacji w zespole. Dowiedzą się, jak powstają bariery we współpracy i konflikty oraz nauczą się im zapobiegać. Poznają skuteczne metody motywowania pracowników i budowania ich zaangażowania w oparciu o zrozumienie indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego z członków zespołu. Nauczą się skutecznego delegowania zadań pracownikom i budowania w nich odpowiedzialności za ich wykonanie. Dowiedzą się także, jak ważną rolę w zarządzaniu i motywowaniu zespołu pełni informacja zwrotna i nauczą się technik jej właściwego udzielania. Ponadto, uczestnicy poznają – dzięki pracy z indywidualnymi raportami FRIS® – style myślenia i działania – swoje naturalne predyspozycje w zakresie komunikowania i stylu zarządzania, co zwiększy ich osobistą efektywność w obszarze zarządzania zespołem i ułatwi współpracę z osobami o innych stylach komunikacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Efektywna Komunikacja w Zespole:

 • Czym tak naprawdę jest proces komunikacji?,
 • Co powinieneś umieć? – filary spójnej komunikacji,
 • Co słyszysz, gdy inni do Ciebie mówią? – model komunikacji F.S. von Thune’a,
 • Naucz się słuchać innych i spraw, aby pracownicy Cię słuchali,
 • Zadbaj o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Autodiagnoza stylu komunikacyjnego Uczestników wg. modelu FRIS®,
 • Jak skutecznie porozumiewać się z pracownikami o różnych stylach komunikacyjnych?,
 • Usprawnij komunikację z FRIS® – mapa efektywnej komunikacji w zespole.

2. Bariery we współpracy:

 • Główne bariery w komunikacji zespołowej i jak im zapobiegać,
 • Jak powstaje konflikt i jak można go uniknąć?,
 • Jak unikać zniekształceń i rozbieżnych komunikatów?,
 • Jak komunikować problem czy niezadowolenie?,

3. Delegowanie zadań Pracownikom:

 • Dlaczego Pracownicy wykonując jeden rodzaj zadań są zaangażowani i skuteczni a unikają innych?,
 • Jak przydzielać Pracownikom cele i obowiązki, aby „chciało im się chcieć”?,
 • Jak skutecznie delegować zadania? – 4 kroki do powierzania odpowiedzialności Pracownikom.

4. Informacja zwrotna dla Pracownika:

 • Informacja zwrotna sposobem budowania efektywnej komunikacji w zespole,
 • Jak udzielać informacji zwrotnej Pracownikom, aby budować ich zaangażowanie?,
 • Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej i sposoby ich unikania,
 • Technika FUKOZ i komunikat ‘JA’.

5. Motywowanie i Angażowanie Pracowników:

 • Czym tak naprawdę jest motywacja i motywowanie?,
 • Indywidualizacja motywatorów – czy znasz dobrze potrzeby swoich Pracowników?,
 • Kotwice Scheina – co jest ważne dla Twoich ludzi?,
 • Mapa zaangażowania i motywacji zespołu wg. modelu FRIS®,
 • Co jeszcze mogę zrobić, aby zmotywować mój zespół? – przegląd narzędzi i możliwości.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia