Automatyzacja zabezpieczeń w środowiskach Windows Client (7/8.1/10) oraz Windows Server (2008R2/2012R2/2016)

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Warsztaty praktyczne realizowane są w środowisku laboratoryjnym odzwierciedlającym faktyczne konfiguracje produkcyjne. W trakcie zajęć każdy wykonuje ćwiczenia, które nadzorowane są przez trenera posiadającego najwyższe certyfikaty inżynierskie Microsoft z omawianego tematu.  Główny nacisk kładziemy na samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną. Dodatkowo realizacja scenariuszy zapewnia nabycie wymaganych certyfikatami Microsoft umiejętności praktycznych.

Warsztaty praktyczne to:

 • Realne scenariusze i konfiguracje produkcyjne.

 • Samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

 • Trenerzy z najwyższymi certyfikatami Microsoft.

Tematyka zajęć

 • Modele zarządzania infrastrukturą IT.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością ze standardami.
 • Linia odniesienia dla ról i funkcji Windows Server.
 • Poziomy ważności i reguły zabezpieczeń.
 • Strategia bezpieczeństwa Defense in depth.
 • Zagadnienia bezpieczeństwa
 • rodziny Windows Client & Windows Server.
 • Narzędzia oceny:
  • Microsoft Assessment Tool
  • Microsoft Baseline Security Analyzer
  • Microsoft Security Compliance Manager
  • Microsoft Message Analyzer
 • Technologie ochrony:
  • Konsola Action Center
  • Listy kontroli dostępu (ACL)
  • Dynamiczna kontrola dostępu (DAC)
  • Polityki kontroli i audytów (Audit Policies)
  • Kontrola, zarządzanie i archiwizacja zdarzeń systemowych
  • Centralizacja zarządzania zdarzeniami systemowymi (Event Forwarding)
  • Prawa użytkowników (User Rights)
  • Stosowanie grup wbudowanych i tożsamości specjalnych
  • Polityki haseł granularnych (PSO) oraz grupy typu Shadow
  • Opcje bezpieczeństwa systemu (Security Options)
  • Ustawienia usług systemowych
  • Ograniczanie uruchamiania aplikacji za pomocą AppLocker
  • Konfiguracja i stosowanie IPSec oraz reguł zabezpieczania ruchu sieciowego (Connection Security Rules)
  • Konfiguracja i monitorowanie Windows Firewall oraz zaawansowanych ustawień reguł zapory
  • Szyfrowanie Bitlocker oraz Bitlocker To Go
  • Zarządzanie Trusted Platform Module (TPM)
  • Szyfrowanie Encrypted File System
  • Konfiguracja menedżera poświadczeń
  • Konta usługowe
  • Konfiguracja Secure Boot
  • Zastosowanie Security Configuration Wizard (SCW)
  • Konfiguracja kontroli konta użytkownika (User Account Control)
  • Ograniczenie podatności na ataki za pomocą EMET
  • Ograniczenie dostępu do urządzeń (np. USB)
  • Centralizacja danych użytkownika z zastosowaniem przekierowania folderów (Folder Redirection) i ich klasyfikacja (File Classifiation Infrastructure)
  • Wykorzystanie Active Directory Rights Management Services w ochronie dostępu do danych
  • Konfiguracja i zastosowanie Internet Explorer Enterprise Mode
  • Konfiguracja i monitorowanie oprogramowania antywirusowego oraz zapobiegającemu wykonywania złośliwego oprogramowania Microsoft Security Essential
  • Preferencje i ustawienia zabezpieczeń

Forma zajęć

Zajęcia mają formę ćwiczeń wykonywanych w laboratorium. Wszystkie realizowane zadania poparte są przykładami pochodzącymi z produkcyjnych środowisk IT.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia