Autodesk Navisworks 2017

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

OPIS:

Autodesk Navisworks Manage to kompleksowe rozwiązanie do weryfikacji projektu, które usprawnia koordynację, wykonywanie analiz oraz przekazywanie założeń projektowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Uczestnicy poznają najlepszy sposób łączenia geometrii 3D wielu dziedzin w jeden model w celu przeprowadzenia koordynacji projektu,
 • Zdobędą wiedzę potrzebną do sprawnego przeglądu modelu i nanoszenia rewizji projektowych,
 • Nauczą się korzystać z narzędzi animacji, tworzenia harmonogramów i zestawień oraz sprawdzania kolizji projektowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do programu:

 • wprowadzenie do programu Navisworks Manage,
 • omówienie wersji systemu Navisworks oraz formatów zapisu,
 • interfejs użytkownika,
 • narzędzia nawigacji, drzewo selekcji i zaznaczanie obiektów.

2. Przegląd modelu:

 • ukrywanie obiektów i nadpisania graficzne,
 • omówienie właściwości obiektów,
 • narzędzia mierzenia i przesuwanie obiektów,
 • selekcja i wyszukiwanie obiektów,
 • tworzenie widoków rewizyjnych, komentarze, uwagi,
 • tworzenie przekrojów.

3. Timliner:

 • omówienie narzędzia Timliner – harmonogramowanie,
 • tworzenie zadań, wyświetlanie wykresy Gantt’a,
 • import zadań z plików zewnętrznych,
 • konfigurowanie i definiowanie symulacji.

4. Sprawdzanie kolizji:

 • omówienie narzędzia sprawdzania kolizji,
 • konfiguracja testu kolizji i wyświetlanie rezultatów,
 • tworzenie raportu kolizji.

5. Zestawienia ilościowe:

 • przegląd narzędzia zestawień,
 • definiowanie projektu zestawienia,
 • zarządzanie elementami i danymi,
 • zestawienia z modelu 3D i rysunków 2D.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia