Autodesk Navisworks 2017 Essentials

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przeznaczone jest dla nowych użytkowników, którzy chcą poznać podstawowe narzędzia oprogramowania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Kurs Autodesk® Navisworks® 2017 instruuje uczestników w jaki sposób najlepiej połączyć geometrię 3D wielu dziedzin w jednym miejscu, aby umożliwić skuteczną recenzję modelu. W ramach Autodesk Navisworks zdobywają wiedzę potrzebną do przeglądu i nanoszenia rewizji projektowych, tworzenia animacji, oraz wizualizacji. Używanie narzędzi Autodesk® Navisworks® pozwala otwierać, przeglądać, i sprawdzać kolizje w modelach 3D.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Opis podstawowych funkcji oprogramowania Autodesk Navisworks.

2. Otwieranie i podłączanie plików w 3D z różnych formatów i zapisanie jako format Navisworks.

3. Przeglądanie modelu przy użyciu narzędzi rewizyjnych.

4. Tworzenie przedmiarów z modelu 3D i 2D w celu oszacowanie materiałów, powierzchni i ilości obiektów.

5. Przeprowadzanie sprowadzenia kolizji projektowych.

6. Przygotowanie sceny do wizualizacji (światło, materiały), spacerować w 3D, animować projekt.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
  • Ilość dni
  • Wielkość grupy
  • Poziom zaawansowania
  • Dobór eksperta do danego projektu
  • Lokalizacja szkolenia