Autodesk Inventor 2017 – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
 • tworzenia i modyfikacja parametrycznych modeli bryłowych,
 • tworzenia dokumentacji płaskiej stworzonych modeli i złożeń,
 • tworzenia złożeń z modeli 3D.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zapoznanie ze środowiskiem programu:
 • definiowanie projektu oraz typy plików wykorzystywane w aplikacji Autodesk Inventor®,
 • poruszanie się w przestrzeni programu Autodesk Inventor®,
 • poruszanie się w interface programu.
2. Tworzenie szkicu:
 • wykorzystanie podstawowych narzędzi rysunkowych szkicownika,
 • tworzenie wymiarów oraz relacji między nimi, tworzenie szkiców parametrycznych,
 • nadawanie więzów oraz zrozumienie ich funkcjonowania.
3. Modelowanie:
 • podstawowe funkcje służące do modelowania bryłowego (jak na przykład wyciągnięcie, szyk, otwór, obrót).
4. Tworzenie relacji pomiędzy operacjami.5. Parametry:
 • definiowanie oraz sposoby edycji oraz kontrolowania.
6. Metody definiowania płaszczyzn, w tym płaszczyzny parametryczne.7. Tworzenie dokumentacji płaskiej:
 • tworzenie pliku szablonu,
 • definiowanie rzutów, przekrojów, wyrwań, szczegółu; wymiarowanie,
 • oznaczanie otworów,
 • edytor stylów – sposoby edycji wyświetlania, wymiarowania, dodawania tolerancji, sposobu oznaczenia otworu, definiowania linii, osi, tworzenie własnego stylu.
8. Tworzenie zespołów:
 • definiowanie więzów oraz sposoby ich tworzenia,
 • tworzenie więzów automatycznych I-Mate,
 • korzystanie z bibliotek,
 • definicja mechanizmu umożliwiająca dynamiczne wykrywanie kolizji; tworzenie dokumentacji zespołu, definiowanie przekroju w aspekcie zespołu, numerowanie pozycji,
 • tworzenie oraz edycja tabeli zestawieniowej.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia