AutoCAD Poziom II

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie AutoCAD.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Korzystać z narzędzi programu,
 • Wykonać projekt

PROGRAM SZKOLENIA

1. Efektywna praca z zestawami wyborów:

 • tryby wyboru;
 • opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów;
 • tworzenie i wykorzystywanie grup;
 • wybór cykliczny;
 • filtrowanie obiektów i warstw.

2. Zaawansowane typy obiektów:

 • tworzenie i modyfikowanie splajnów;
 • zaawansowane zmiany polilinii;
 • tworzenie i modyfikowanie regionów;
 • tworzenie i zmiana linii podwójnej.

3. Bloki i ich atrybuty:

 • definiowanie bloków lokalnych i globalnych;
 • tworzenie bibliotek bloków;
 • wstawianie bloków i plików rysunków;
 • redefiniowanie bloków;
 • tworzenie różnych typów atrybutów w blokach;
 • wstawianie bloków z atrybutami;
 • zmiana atrybutów;
 • kontrola nad wyświetlaniem atrybutów;
 • wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych.

4. Rysunki odnośników zewnętrznych:

 • dołączanie i nakładanie plików rysunków;
 • zarządzanie ścieżkami plików odnośników;
 • indeksowanie wczytywanych warstw i obszaru odnośników;
 • zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych;
 • edycja odnośników;
 • ustalanie odnośników w rysunku.

5. Obrazy rastrowe:

 • wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku;
 • przezroczystość i porządek wyświetlania;
 • dostosowywanie widoku obrazu;
 • zarządzanie ścieżkami plików obrazów;
 • przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni.

6. Praca na arkuszach:

 • przestrzeń modelu a przestrzeń papieru;
 • tworzenie nowych rzutni ruchomych;
 • ustalanie skali i widoku rzutni i ich blokowanie;
 • blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach;
 • zarządzanie kartami arkuszy;
 • import arkuszy z innych rysunków.

7. Obiekty aplikacji zewnętrznych:

 • zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych;
 • zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone;
 • zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją;
 • zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku.

8. Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru:

 • wymiarowanie skojarzone i jego brak;
 • kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli;
 • skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych;
 • podstyle wymiarowe.

9. Elementy dostosowawcze programu:

 • tworzenie własnych makr – menu i paski narzędzi;
 • wczytywanie menu użytkownika;
 • tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia