AutoCAD Poziom I

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie AutoCAD.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Korzystać z narzędzi programu,
 • Wykonać projekt

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do pracy z programem:

 • uruchamianie i zamykanie programu;
 • interfejs i komunikacja użytkownika z programem;
 • zarządzanie plikami rysunków.

2. Wyświetlanie rysunku:

 • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu;
 • przesuwanie widoku na ekranie;
 • zapisywanie i wywoływanie widoków.

3. Ustawienia rysunku:

 • tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie;
 • wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.

4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe:

 • współrzędne bezwzględne;
 • kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne;
 • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie;
 • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów.

5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:

 • rysowanie obiektów liniowych,
 • tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips;
 • obiekty wielosegmentowe – polilinie;
 • tworzenie i wykorzystywanie punktów.

6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

 • podstawowe narzędzia wyboru obiektów;
 • wymazywanie obiektów;
 • przesuwanie i kopiowanie;
 • skalowanie i obracanie;
 • praca z uchwytami obiektów.

7. Zarządzanie cechami obiektów:

 • wprowadzanie do warstw;
 • i zarządzanie cechami obiektów i warstw;
 • wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii;
 • szerokości linii.

8. Techniki konstrukcyjne:

 • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów;
 • ucinanie i wydłużanie;
 • zaokrąglanie i fazowanie narożników;
 • tworzenie tablicy obiektów;
 • kopiowanie lustrzane;
 • rozciąganie obiektów.

9. Obiekty tekstowe i ich style:

 • teksty jednowierszowe;
 • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych;
 • podst. tekstów wielowierszowych;
 • edycja tekstów;
 • wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów;
 • znaki specjalne i ich kody;
 • obiekty tekstowe a skala wydruku.

10. Wprowadzenie do wymiarowania:

 • wymiarowanie odległości;
 • wymiarowanie kątów;
 • wymiary dla okręgów i łuków;
 • odnośniki z opisami;
 • tworzenie styli wymiarowania;
 • wymiarowanie a skala wydruku.

11. Kreskowanie:

 • rodzaje i typy kreskowania;
 • określanie obwiedni kreskowania;
 • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.

12. Wprowadzenie do wydruku:

 • wybór urządzenia drukującego i formatu strony;
 • ustawienia obszaru wydruku;
 • skala standardowa i skala użytkownika;
 • wprowadzenie do styli wydruku.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia