AutoCAD 3D

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
AutoCAD 3D

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie AutoCAD 3D skierowane jest do osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Korzystać z narzędzi programu,
 • Wykonać projekt

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej:
 • typy modeli trójwymiarowych;
 • operacje 3D.
2. Widoki rysunków trójwymiarowych:
 • wyświetlanie modeli trójwymiarowych;
 • standardowe kierunki obserwacji;
 • definiowanie widoków perspektywicznych;
 • orbitowanie obiektów trójwymiarowych;
 • praca z rzutniami sąsiadującymi;
 • zapisywanie i wywoływanie widoków.
3. System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika:
 • współrzędne kartezjańskie,
 • walcowe i sferyczne;
 • płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych układów współrzędnych;
 • orientacje układów współrzędnych;
 • zapisywanie i wywoływanie układów współrzędnych.
4. Modele liniowe i powierzchniowe:
 • wykorzystanie linii i polilinii trójwymiarowej;
 • obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej – grubość i poziom;
 • powierzchnie 3D i polipowierzchnie;
 • powierzchnie standardowe;
 • powierzchnie wyciągane, obrotowe, prostokreślne i krawędziowe.
5. Modele bryłowe:
 • wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych;
 • podstawowe obiekty bryłowe; operacje booleanowskie;
 • polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi;
 • przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich;
 • modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie;
 • obiekty cienkościenne;
 • narzędzia do analizowania obiektów bryłowych.
6. Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych:
 • tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru;
 • generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły;
 • generowanie widoków izometrycznych.
7. Wprowadzenie do wizualizacji:
 • przypisywanie zapisanych widoków do renderingu;
 • tworzenie świateł i definiowanie scen;
 • przypisywanie materiałów do warstw,
 • kolorów i obiektów;
 • tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek;
 • określanie tła;
 • dodawanie obiektów krajobrazu;
 • zastosowanie mgły;
 • próbkowanie renderingu;
 • antyaliasing;
 • rendering w rzutni i do pliku rastrowego.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia