Audytor wewnętrzny Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli Audytora wewnętrznego Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zbudowanego w oparciu o normę ISO 27001. Szkolenie skierowane zarówno dla osób pełniących już role audytorów wewnętrznych w ramach innych systemów zarządzania, jak i dla osób przygotowujących się dopiero do pełnienia roli audytora wewnętrznego. Ponadto uczestnikami szkolenia mogą być osoby odpowiedzialne za nadzór lub koordynację różnych obszarów i procesów w organizacji, chcący zdobyć wiedzę pozwalającą na osiągnięcie zgodności z wymaganiami danego standardu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Opisać przedmiot i cele audytów wewnętrznych,
 • Opisać proces planowania i realizacji audytu wewnętrznego,
 • Wyjaśnić wygania normy ISO 27001,
 • Przygotować narzędzia pracy dla zdefiniowanego planu audytu,
 • Zidentyfikować i opisać niezgodności w systemie zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie zagadnień audytu wewnętrznego:

 • System zarządzania,
 • Model PDCA,
 • Cele, zakres i typy audytów wewnętrznych.

2. Norma ISO 27001:

 • Struktura normy,
 • Kluczowe pojęcia i definicje (m.in. informacja, bezpieczeństwo informacji, proces zarządzania bezpieczeństwem informacji, incydent bezpieczeństwa informacji),
 • Podstawowe wymagania normy ISO 27001,
 • Przegląd zabezpieczeń,
 • Wymagania w zakresie dokumentowania systemu zarządzania,
 • Różnice pomiędzy kolejnymi wersjami normy.

3. Proces audytowania:

 • Standard ISO 19011,
 • Planowanie i przygotowanie audytu,
 • Prowadzenie badań audytowych,
 • Identyfikacja i dokumentowanie niezgodności,
 • Opracowywanie raportu z audytu.

4. Ćwiczenia:

 • Identyfikacja dokumentów i zapisów wymaganych przez normę,
 • Planowanie audytu,
 • Przygotowanie dokumentacji audytora,
 • Identyfikacja i dokumentowanie niezgodności.

5. Egzamin sprawdzający.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia