Analiza, przetwarzanie, modelowanie, prezentacja danych w MS Excel BI – Power Query i Power Pivot

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Analiza, przetwarzanie, modelowanie, prezentacja danych w MS Excel BI- Power Query i Power Pivot

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Importowania danych z różnych źródeł
 • Przekształcania – oczyszczania danych
 • Tworzenia zapytań w języku M
 • Konsolidacji danych z wielu źródeł
 • Tworzenia modelu danych
 • Analizy dużych zestawów danych z pomocą funkcji języka DAX
 • Tworzenia wskaźników KPI
 • Tworzenia przejrzystych raportów

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1 – Analiza i przetwarzanie danych w MS Excel – Power Query

1. Wstęp:

 • Dodatek Power Query w usługach Microsoft i Excel
 • Cykl przetwarzania danych ETL, ELT
 • Okno edytora Power Query
 • Korzyści ze stosowania dodatku Power Query w analizie danych

2. Importowanie danych z:

 • programu MS Excel jako wewnętrzne źródło danych (z tabeli / zakresu)
 • programu MS Excel jako zewnętrzne źródło danych (z pliku => ze skoroszytu)
 • Plików tekstowych (z pliku tekstowego / CSV)
 • Folderu

3. Przekształcanie danych:

 • Podgląd danych (jakość / rozkład / profil kolumny)
 • Zarządzanie kolumnami i wierszami
 • Dzielenie kolumny
 • Grupowanie
 • Karta Przekształć vs. Dodaj kolumnę
 • Kolumna niestandardowa
 • Typy danych

4. Ładowanie danych do skoroszytu.

5. Tworzenie i edytowanie zapytań.

 • Opcje zapytania
 • Odwołanie
 • Duplikowanie

6. Konsolidacja wielu źródeł danych:

 • Dołączanie danych
  • Z plików
  • Z folderu
 • Scalanie danych (różne typy sprzężeń)

7. Wstęp do języka M:

 • Pasek formuły
 • Edytor zaawansowany
 • Dokumentacja funkcji języka M

8.Obsługa błędów:

 • Zmiana położenia pliku źródłowego
 • Zmiana nazwy pliku źródłowego
 • Zmiana nazwy arkusza z danymi źródłowymi
 • Zmiana nazwy kolumny w danych źródłowych
 • Zmiana nazwy tabeli źródłowej

9. Pomoc dla dodatku Power Query.

 

Dzień 2 – Modelowanie i prezentacja danych w MS Excel – Power Pivot

1. Model danych:

 • Kolumnowa baza danych
 • Model gwiazdy

2. Power Query jako podstawa tworzenia modelu danych:

 • Z tabel MS Excel
 • Z plików różnych typów
 • Z bazy danych programu Microsoft Access

3. Okno edytora Power Pivot:

 • Kolumna obliczeniowa
 • Siatka miar:
  • Typy miar
  • Tworzenie miar jawnych
  • Zarządzanie miarami
  • Miary w polach tabeli przestawnej

4. Tworzenie relacji.

5. Tworzenie i wykorzystanie hierarchii:

 • Tabela wymiarów dat
 • Tworzenie hierarchii

6. Wstęp do języka DAX:

 • Funkcja relacji
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje agregacji
 • Funkcje analizy czasowej

7. Tworzenie raportów na podstawie modelu danych:

 • Tabele przestawne
 • Ukrycie pól tabeli przestawnej

8. Wskaźniki KPI:

 • Miejsca tworzenia KPI
 • Okno KPI
 • KPI w polach pól tabeli przestawnej

9. Tworzenie pulpitu nawigacyjnego – przygotowanie raportu na podstawie różnych źródeł danych z wykorzystaniem Power Query.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia