Analiza, modelowanie i prezentacja danych biznesowych w MS Excel

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do analityków finansowych, analityków sprzedaży, pracowników działów analiz, w tym controllingu, wykorzystujących aplikacji Microsoft Excel jako główne narzędzie swojej pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • posługiwać się najnowszymi narzędziami Excela do integrowania danych z wielu źródeł i jak skutecznie zbudować relacyjne źródło danych wewnątrz pliku danych programu Excel
  • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
  • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne

PROGRAM SZKOLENIA

1. Formuły tablicowe

2. Optymalizacja przy użyciu narzędzia Solver

3. Analiza i Tabele Przestawne

4. Tworzenie zaawansowanych wykresów przy użyciu narzędzia Power View

5. Prognozowanie przy pomocy dodatku Analysis ToolPak

6. Formanty, elementy sterujące

7. Analiza porównawcza z wykorzystaniem Menedżera scenariuszy

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
  • Ilość dni
  • Ilość grup do przeszkolenia
  • Wielkość grupy
  • Poziom zaawansowania
  • Dobór eksperta do danego projektu
  • Lokalizacja szkolenia