Analiza danych dla analityków Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do analizy danych:

 • Definicja i proces analizy danych,
 • Zastosowania analizy danych,
 • Proces analizy danych w podejmowaniu decyzji,
 • Znaczenie analizy danych dla biznesu,
 • Rynek analizy danych i trendy w najbliższych latach.

2. Statystyka:

 • Wstęp do analiz statystycznych,
 • Miary Statystyczne – Położenia,
 • Miary Statystyczne – Zróżnicowania,
 • Analizy skupień, wariancji i korelacji,
 • Prawdopodobieństwo i rozkład normalny,
 • Analiza Regresji.

3. Bazy i hurtownie danych:

 • Definicje i system zarządzania bazą danych,
 • Projektowanie i modelowanie baz danych,
 • Relacyjne bazy danych,
 • Nierelacyjne bazy danych,
 • Hurtownie danych i problematyka integracji,
 • Przetwarzanie analityczne OLAP.

4. Wizualizacja.

5. SQL:

 • Wprowadzenie do SQL,
 • Typy danych,
 • Formułowanie Warunków,
 • Funkcje agregujące,
 • Łączenie tabel.

6. Excel:

 • Filtrowanie i Sortowanie,
 • Wykresy,
 • Tabele przestawne,
 • Analiza What-If i Solver.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia