Akademia MS Excel

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CEL AKADEMII MS EXCEL:

Celem projektu Akademia MS Excel jest stworzenie harmonogramu cyklicznych spotkań, dopasowanych do potrzeb Klienta indywidualnego (1 osoby) lub grupy osób.

CZAS TRWANIA:

 • Do możliwości czasowych uczestników,
 • Do zakresu materiału / wybranych funkcjonalności,
 • Do tempa przyswajania wiedzy,
 • W zależność od efektu końcowego, jaki chce osiągnąć Klient.

CYKL WARSZTATÓW:

 • Raz w tygodniu (8 godzin akademickich / 4 godziny akademickie),
 • Raz na dwa tygodnie,
 • Raz na miesiąc,
 • Raz na kwartał.

KORZYŚCI AKADEMII MS EXCEL:

 • Badanie uczestników specjalnie przygotowanym testem wiedzy – określenie poziomu zaawansowania,
 • Przerobienie wybranych funkcjonalności, które będą najbardziej przydatne względem wykonywanej pracy, przez daną grupę uczestników,
 • Możliwość pracy nad usprawnieniem aktualnych plików firmowych,
 • Indywidualnie dopasowany harmonogram spotkań,
 • Dojazd do Klienta w dowolne miejsce w Polsce.

ZAKRES MATERIAŁU:

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści:

 • Wprowadzanie danych. Edycja komórek,
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek,
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka),
 • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu.

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek,
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy,
 • Formatowanie graficzne,
 • Typy danych i formatowanie według typu danych,
 • Tworzenie i formatowanie tabel,
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Praca z arkuszami:

 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy.

4. Formuły:

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek,
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne,
 • Adresowanie względne i bezwzględne,
 • Funkcje logiczne.

5. Sortowanie danych i filtry:

 • Wykorzystanie autofiltrów,
 • Sortowanie wielopoziomowe,
 • Opcje sortowania tekstu, daty i liczb,
 • Filtrowanie,
 • Sortowanie i filtrowanie według kolorów.

6. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.

7. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

8. Formatowanie warunkowe:

 • Formatowanie według liczb, tekstu, daty,
 • Paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • Wyszukiwanie duplikatów,
 • Formatowanie niestandardowe.

9. Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
 • Formatowanie wykresów.

10. Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów,
 • Odnośniki między skoroszytami,
 • Formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.

11. Praca z datami w Excelu:

 • Formatowanie niestandardowe daty,
 • Formuły i obliczenia na datach.

12. Praca z tekstem:

 • Formuły tekstowe,
 • Dzielenie i łączenie tekstów,
 • Tworzenie niestandardowych tekstów.

13. Tekst Jako Kolumny:

 • Dzielenie komórek,
 • Naprawa daty,
 • Naprawa błędnych danych liczbowych.

14. Zaawansowane formuły:

 • Funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz),
 • Funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery),
 • Funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki),
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,),
 • Funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica),
 • Zagnieżdżanie funkcji,

15. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • Sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • Filtrowanie danych, autofiltr,
 • Polecenie Znajdź/Zamień.

16. Przygotowanie danych źródłowych:

 • Prawidłowe formatowanie danych,
 • Kontrola poprawności danych,
 • Korzystanie z gotowej listy wpisów,
 • Tworzenie tabel MS Excel na podstawie prawidłowego zestawienia danych źródłowych.

17. Tabele przestawne:

 • Budowa tabeli przestawnej na podstawie danych źródłowych w tym samym skoroszycie, w skoroszytach zewnętrznych,
 • Dodawanie wielu zakresów danych do obszaru wierszy, kolumn, wartości i filtru raportu,
 • Ukrywanie i wyświetlanie danych w tabeli przestawnej,
 • Tworzenie konspektów,
 • Zmiana nazwy pola w tabeli przestawnej,
 • Wyświetlanie filtrowanych danych w oddzielnych arkuszach.

18. Źródło danych:

 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej,
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej,
 • Automatyczne pobieranie danych do tabeli przestawnej z plików dodawanych do wybranego folderu – dołączanie danych.

19. Formatowanie tabel przestawnych:

 • Układ i styl tabeli przestawnej,
 • Formatowanie danych w tabelach przestawnych,
 • Formatowanie warunkowe.

20. Prezentacja danych liczbowych w tabeli przestawnej:

 • Sposoby agregowania danych,
 • Grupowanie danych – według dat; przedziałów wartości,
 • Pole obliczeniowe,
 • Element obliczeniowy.

21. Różne sposoby prezentacji danych.

22. Sortowanie danych w tabeli przestawnej.

23. Filtrowanie danych w tabeli przestawnej:

 • Wykorzystanie obszaru filtrów,
 • Fragmentator – połączenie z tabelą przestawną i wykresem przestawnym,
 • Oś czasu jako fragmentator dat,
 • Filtr wartości,
 • Niestandardowe opcje filtrowania.

24. Wykresy przestawne.

25. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych:

 • Przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
 • Zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • Tworzenie wykresów złożonych,
 • Zmiana zakresów danych,
 • Ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • Wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • Wykres z dwiema osiami,
 • Linia trendu.

26. Optymalizacja przy użyciu narzędzia Solver.

27. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • Ochrona arkusza i skoroszytu,
 • Udostępnianie części chronionego arkusza,
 • Ustawianie haseł dla różnych użytkowników,
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,
 • Udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury.

28. Makra – automatyzacja pracy w arkuszach kalkulacyjnych:

 • Rejestracja makr,
 • Odwołania względne i bezwzględne.

29. Okno edytora VBA:

 • Budowa okna edytora VBA,
 • Pasek narzędziowy,
 • Przełączanie pomiędzy widokami,
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA.

30. Komunikacja z użytkownikiem:

 • Wprowadzanie danych,
 • Wyświetlanie komunikatów.

31. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • Instrukcja warunkowa,
 • Pętla z licznikiem,
 • Instrukcja przerwania/wyjścia.

32. Praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę.

W RAMACH AKADEMII MS EXCEL ZAPEWNIAMY:

 • Testy badające poziom wiedzy,
 • Raport z punktacją, po wypełnionych testach,
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (PDF),
 • Certyfikat ukończenia warsztatów,
 • Konsultacje,
 • Dojazd trenera,
 • Możliwość wynajmu naszego sprzętu (laptopów).
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia