Akademia Azure

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Warsztaty praktyczne realizowane są w środowisku laboratoryjnym odzwierciedlającym faktyczne konfiguracje produkcyjne. W trakcie zajęć każdy wykonuje ćwiczenia, które nadzorowane są przez trenera posiadającego najwyższe certyfikaty inżynierskie Microsoft z omawianego tematu.  Główny nacisk kładziemy na samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną. Dodatkowo realizacja scenariuszy zapewnia nabycie wymaganych certyfikatami Microsoft umiejętności praktycznych.

Warsztaty praktyczne to:

 • Realne scenariusze i konfiguracje produkcyjne.

 • Samodzielność i umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

 • Trenerzy z najwyższymi certyfikatami Microsoft.

MCS: Developing Microsoft Azure Solutions

MCS: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Certyfikaty potwierdzają umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia i implementacji rozwiązań w środowisku Microsoft Azure

Tematyka zajęć

1. Tworzenie, zarządzanie i implementacja maszyn wirtualnych

 • Tworzenie obciążenia maszyn wirtualnych Azure
 • Tworzenie i zarządzanie obrazem maszyny wirtualnej oraz wirtualnych dysków
 • Przygotowanie zarządzania konfiguracją
 • Konfiguracja sieci maszyn wirtualnych
 • Skalowanie maszyn wirtualnych
 • Konfiguracja dostępności maszyn wirtualnych
 • Projektowanie i implementacja magazynów maszyn wirtualnych
 • Monitorowanie maszyn wirtualnych

2. Projektowanie i implementacja usług Cloud

 • Projektowanie i tworzenie usług Cloud
 • Konfiguracja usług i ról Cloud
 • Tworzenie i zarządzanie usługami Cloud
 • Monitorowanie i debugowanie usług CloudCBSG Polska Sp. z o.o.

3. Projektowanie i implementacja strategii magazynów

 • Implementacja Azure Storage blobs oraz plików Azure
 • Implementacja tabel magazynów Azure
 • Implementacja kolejek magazynów Azure
 • Zarządzanie dostępem
 • Monitorowanie magazynów
 • Implementacja baz danych SQL
 • Implementacja usług odtwarzania

4. Implementacja Azure Active Directory

 • Integracja Azure AD z istniejącymi katalogami
 • Konfiguracja panelu dostępu do aplikacji
 • Integracja aplikacji z Azure AD

5. Implementacja sieci wirtualnych

 • Konfiguracja sieci wirtualnych
 • Modyfikacja konfiguracji sieci
 • Projektowanie i implementacja sieci hybrydowych oraz wielolokacyjnych

6. Projektowanie i implementacja witryn Web

 • Tworzenie witryn Web
 • Konfiguracja witryn Web
 • Konfiguracja diagnostyki, monitorowanie i analityka
 • Implementacja zadań Web
 • Konfiguracja witryn pod kątem skalowania i zapewnienia dostępności
 • Zarządzanie planami utrzymania

7. Zarządzanie aplikacjami i usługami sieciowymi

 • Integracja aplikacji z Azure Active Directory
 • Konfiguracja sieci wirtualnych
 • Modyfikacja konfiguracji sieciCBSG Polska Sp. z o.o.
 • Projektowanie i implementacja strategii komunikacji
 • Monitorowanie komunikacji
 • Implementacja pamięci podręcznej

Forma zajęć

Zajęcia mają formę ćwiczeń wykonywanych w laboratorium. Wszystkie realizowane zadania poparte są przykładami pochodzącymi z produkcyjnych środowisk IT.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia