Administracja Bazami Danych Oracle I

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane do osób mających pracować z bazą danych Oracle, mających podstawową wiedzę informatyczną oraz znające podstawowe pojęcia związane z bazami danych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Przygotować serwer bazy danych Oracle do działania
 • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
 • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do baz danych Oracle
 2. Instalacja serwera baz danych Oracle
 3. Architektura Oracle
 4. SQL*Plus – podstawowe narzędzia
 5. Instancja bazy danych
 6. Konfiguracja instancji
 7. Struktura fizyczna
 8. Struktura logiczna
 9. Uruchamianie i zamykanie instancji, parametry startowe
 10. Sesje, transakcje i blokady
 11. Monitorowanie pracy bazy danych
 12. Podstawy języka SQL
 13. Obiekty bazy danych
 14. Słowniki systemowe
 15. Zarządzanie użytkownikami (profile, role i uprawnienia)
 16. Monitorowanie użytkowników, oraz pracy użytkowników na obiektach
 17. Konfiguracja OracleNET
 18. Eksport i import danych
 19. RMAN – podstawowe narzędzia
 20. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych
 21. Mechanizm FLASHBACK (przywracanie utraconych danych bez stosowania kopii zapasowych)
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia