NOWOŚĆ! Zmiana Prawa zamówień publicznych i określanie kryteriów jakościowych HACCP

Cena netto za os.:
199 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zmiana Prawa zamówień publicznych i określanie kryteriów jakościowych HACCP

  OPIS:

  Zmiana Prawa zamówień publicznych – nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego na środki spożywcze.

   

  Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych, dokumentacja systemu HACCP wspomagająca proces dostaw środków spożywczych.

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Szkolenie skierowane jest do intendentów/księgowych oraz innych osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.

   

  1. Publiczne zakłady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
   • Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
   • Właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
   • Dietetycy, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

   

  1. Publiczne zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych:
   • Dyrektorzy placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
   • Dietetycy, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
   • Właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

   

  PROGRAM:

  1. Analiza potrzeb oraz rozeznanie rynku, czyli na co zwrócić uwagę, aby zamówienie spełniało wszystkie potrzeby zamawiającego oraz jego klientów.
  2. Szacunek wartości zamówienia w ujęciu praktycznym, czyli:
   • Nowe progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021,
   • Problem podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
   • Jak prawidłowo dokonać szacunku w zamówieniu bagatelnym, a jak w zamówieniu w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych,
   • Jak dokumentować należytą staranność przeprowadzanego szacunku. Dlaczego jest to tak istotne? Dokonanie szacunku krok po kroku.
  3. Opis przedmiotu zamówienia – teoria a praktyka w realizacji umowy oraz jak uniknąć powszechnych błędów.
  4. Naruszenie dyscypliny finansowej, czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
  5. Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych w szczególności w kontekście wymagań Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
  6. Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków: procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej