Zarządzanie konfliktami w zdalnym zespole

PROFIL UCZESTNIKA:

  • Dla zespołów, które pracowały zdalnie wcześniej / na bieżąco.
  • Dla zespołów, które przeniosły się do pracy zdalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wypracowanie etycznych standardów komunikowania się. (Komunikat ja, aktywne słuchanie, informacja zwrotna).

2. Znaczenie stref wpływu wg Stevena Covey’a w podejściu do rozwiązywania konfliktów.

3. Postawa reaktywna i proaktywna jako schemat behawioralny w sytuacjach konfliktowych.

4. Zdiagnozowanie pierwotnego źródła konfliktu w zespole w oparciu o wartości zespołu.

5. Wypracowanie zasad zachowania się i postaw członków zespołu w trudnych sytuacjach.

Przedstawiony zakres tematyczny jest przykładowy i może zostać elastycznie dopasowany do realnych potrzeb uczestników.