Zarządzanie emocjami w zdalnym zespole

PROFIL UCZESTNIKA:

  • Dla zespołów, które pracowały zdalnie wcześniej / na bieżąco.
  • Dla zespołów, które przeniosły się do pracy zdalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poznanie świata emocji.
2. Co komunikują emocje ?.
3.
Ambiwalencja jako wyznacznik budowania dojrzałych relacji.
4.
Sytuacje kryzysowe w zespole.
5.
Metody zarządzania emocjami w sytuacjach wzburzenia emocjonalnego.
6.
Zespołowy barometr zachowań i emocji.

Przedstawiony zakres tematyczny jest przykładowy i może zostać elastycznie dopasowany do realnych potrzeb uczestników.