Wypalenie zawodowe

OPIS:

Wypalenie zawodowe to „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi” (Christina Maslach). Przyczyną wypalenia zawodowego może długotrwały stres, ale też nieumiejętność regeneracji sił emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych, które wyczerpują się podczas wykonywania trudnych zadań związanych z pracą zawodową. Celem szkolenia jest pokazanie metod i technik jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu i jak mu zaradzić, jeśli się pojawi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Nauczą się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich współpracowników,
 • Dowiedzą się, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu,
 • Poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,
 • Poznają sposoby na zwiększenie satysfakcji ze swojego życia zawodowego,
 • Zaplanują wdrożenie zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wypalenie zawodowe – co to jest i jak rozpoznać sygnały ?

 • Czym jest wypalenie – objawy i sygnały ostrzegawcze,
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu,
 • Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy,
 • Do czego prowadzi wypalenie ? – skutki i konsekwencje,
 • Kto jest podatny na wypalenie,
 • Jak rozpoznać objawy u siebie (test autodiagnoza).

2. Lepiej zapobiegać zamiast leczyć – profilaktyka wypalenia zawodowego:

 • Już wypalenie czy jeszcze nadmierny stres ? – jak rozpoznać kiedy robi niebezpiecznie,
 • Zarządzanie stresem na co dzień,
 • Jak budować odporność na stres ?,
 • Wpływ emocji na nasze funkcjonowanie,
 • 4 strefy odczuwania w ciągu dnia: przetrwanie, wyniki, wypalenie, odnowa,
 • Sposoby panowania nad emocjami.

3. Równowaga w życiu- jakie ma znaczenie na naszą satysfakcję zawodową i prywatną:

 • Koło życia – diagnoza aktualnej sytuacji życiowej,
 • Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu,

4. Motywacja wewnętrzna i odbudowywanie poczucia sensu:

 • Job crafting – źródła wewnętrznej motywacji,
 • Potrzeba samorealizacji – krótko o piramidzie potrzeb Maslowa,
 • Moje wartości i moja tożsamość- co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy,
 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami.

5. Zarządzanie swoją energią – jak regenerować siły emocjonalne, intelektualne i fizyczne:

 • Regenerowanie sił i odzyskiwanie energii -jakie mam źródła energii i jak je aktywować ?,
 • 4 ważne zasady budowania wysokiego poziomu energii wg Tony’ego Schwartza,
 • Zarządzanie swoim ciałem – czy sen, ruch, odpowiednie jedzenie naprawdę są takie ważne ?,
 • Stworzenie indywidualnego planu Zarządzania Energią i Stylem Życia.