Skuteczna komunikacja w zdalnym zespole

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest komunikacja ?.
2. Jakie są bariery komunikacyjne.
3. Narzędzia skutecznej komunikacji:

  • Komunikat “ja”.
  • Aktywne słuchanie.
  • Asertywność.
  • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.

4. Stosowanie narzędzi skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych.
5. Wypracowanie zespołowej instrukcji komunikacji.

Przedstawiony zakres tematyczny jest przykładowy i może zostać elastycznie dopasowany do realnych potrzeb uczestników.