NOWOŚĆ! Sekretariat w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  • 25/01 2021 - online

Szkolenie sekretariat w placówce oświatowej.

Korzyści:

  • Stosowanie przepisów KPA w sekretariacie,
  • Zabezpieczanie danych osobowych,
  • Stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcji składnicy akt,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.

Program:

1. Sekretarz szkoły – zadania, obowiązki, uprawnienia.
2. Ochrona danych osobowych.
3. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych:

  • Korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna,
  • Obieg dokumentów,
  • Stosowanie KPA,
  • Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
  • Wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii.

4. Zasady wydawania odpisów arkusza ocen i zaświadczeń o przebiegu nauczania.
5. Kontrola wewnętrzna druków.
6. Nadzór nad obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem przygotowania przedszkolnego szkolny i obowiązkiem nauki.
7. Przygotowanie decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.
8. Panel dyskusyjny.

 

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej