NOWOŚĆ! Sekretariat w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Szkolenie sekretariat w placówce oświatowej.

  Korzyści:

  • Stosowanie przepisów KPA w sekretariacie,
  • Zabezpieczanie danych osobowych,
  • Stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcji składnicy akt,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.

  Program:

  1. Sekretarz szkoły – zadania, obowiązki, uprawnienia.
  2. Ochrona danych osobowych.
  3. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych:

  • Korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna,
  • Obieg dokumentów,
  • Stosowanie KPA,
  • Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
  • Wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii.

  4. Zasady wydawania odpisów arkusza ocen i zaświadczeń o przebiegu nauczania.
  5. Kontrola wewnętrzna druków.
  6. Nadzór nad obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem przygotowania przedszkolnego szkolny i obowiązkiem nauki.
  7. Przygotowanie decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.
  8. Panel dyskusyjny.

   

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej