NOWOŚĆ! Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – zasady prowadzenia systemu HACCP

Cena netto za os.:
199 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 31/05 2021 - Online

Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – zasady prowadzenia systemu HACCP

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych
 • Dietetycy, intendenci, kucharze zatrudnieni w w/w placówkach
 • Właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży
 • Pracownicy organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze)
 • Pracownicy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 

NA SZKOLENIU UZYSKASZ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

 1. W jaki sposób przenosi się zakażenie SARS CoV-2?
 2. Zakres zmian w dokumentacji GHP, GMP i HACCP koniecznych do wprowadzenia

w związku z zagrożeniem koronawirusem: przykładowe procedury w obszarze: mycie i dezynfekcja powierzchni, mycie i dezynfekcja rąk pracowników, higiena pracowników, obróbka termiczna, dostawa surowców i składników, mycie i dezynfekcja naczyń stołowych.

 1. Od czego zależy częstotliwość kontroli w zakładach żywienia zbiorowego? Czy placówka ma wpływ na liczbę kontroli?
 2. Jakie zmiany przepisów prawnych w ostatnich latach dotyczą żywienia dzieci i młodzieży a jakie osób dorosłych?
 3. Jakie procedury i instrukcje należy posiadać w ramach opracowanego systemu HACCP?
 4. Jakie formularze są najbardziej przydatne do dokonywania wpisów do dokumentacji?
 5. Czy i jak często należy dokonywać pomiarów i zapisów: temperatury w urządzeniach chłodniczych i mroźniczych, temperatury i wilgotności w magazynie suchym, z mycia i dezynfekcji jaj, z mycia i dezynfekcji powierzchni/urządzeń/sprzętów, z przyjęcia dostaw?
 6. Czy i jak można zmienić dotychczasowe procedury, instrukcje, formularze do wpisów?
 7. Czy w placówkach żywienia zbiorowego należy przeprowadzać audyty? Kto może

uczestniczyć w audycie HACCP?

 1. Jak długo należy przechowywać dokumentację systemu HACCP?
 2. Jakie zasady higieniczne obowiązują pracowników kuchni?
 3. Na jakich etapach powinno się wyznaczyć Krytyczne Punkty Kontrolne?
 4. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych?
 5. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych

nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę?

 1. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe.
 2. Czy każda dieta lecznicza i eliminacyjna musi mieć przeliczoną wartość odżywczą i spełniać normy żywienia.

PROGRAM:

 1. Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP:
  • Co to jest koronawirus i dlaczego należy traktować go poważnie?
  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Unii Europejskiej
  • Przykładowa procedura profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych oraz postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 u pracownika pozostającego w kontakcie z żywnością
 2. Od instrukcji do karty kontroli:
  • Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid
  • Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP
  • Wytyczne Unii Europejskiej dot. możliwości elastycznego podejścia do prowadzenia zapisów w systemie HACCP
  • Dobre Praktyki GHP i GMP, procedury i instrukcje obowiązkowe do opracowania w ramach systemu HACCP
  • Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP – aspekty praktyczne: analizy zagrożeń, wyznaczania punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, ustalania limitów krytycznych i działań korygujących, weryfikowania systemu HACCP
  • Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej