Pochodzenie towarów

OPIS:

Poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem reguł pochodzenia towaru w handlu UE i międzynarodowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy prawa dotyczące pochodzenia towarów
2. Generalny System Preferencji
3. Pochodzenie preferencyjne
4. Pochodzenie niepreferencyjne
5. Świadectwo pochodzenia – Certyfikat of origin
6. Deklaracja na fakturze – upoważniony eksporter
7. Wyjątki od standardowego postępowania