OneNote 365 online

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wersje programu OneNote

2. Interface programu

 • Magazyn notesów,
 • Okno notatek – widoki.

3. Organizowanie notesów

 • Tworzenie notesu,
 • Zmiana nazwy notesu.

4. Sekcje

 • Tworzenie sekcji,
 • Nazwa sekcji.

5. Strony notatek

 • Tworzenie strony notatek,
 • Tworzenie podstrony notatek,
 • Zmiana nazwy strony notatek.

6. Dostosowywanie notesu

 • Otwieranie notesów,
 • Rozmieszczanie sekcji,
 • Rozmieszczanie stron i podstron,
 • Kolory sekcji, stron,
 • Usuwanie sekcji i stron,
 • Odzyskiwanie usunietych sekcji i stron,
 • Usuwanie notesu.

7. Tworzenie notatek

 • Notatki tekstowe,
 • Pismo odręczne,
 • Tabele,
 • Linki,
 • Pliki w notatkach,
 • Obrazy w notatkach,
 • Notatki dźwiękowe,
 • Zapis matematyczny.

8. Znaczniki

 • Korzystanie z gotowych tagów,
 • Usuwanie znaczników.

9. Współpraca z MS Outlook 365

 • Spotkania zaplanowane w kalendarzu Outlook,
 • Wysyłanie wiadomości e-mail do skojarzonego notesu,
 • Udostępnianie notesu.

10. Zmiany dokonane w notesie

 • Według autorów,
 • Wersjonowanie stron,

11. Wyszukiwanie

12. Udostępnianie

 • Udostępnianie osobom,
 • Udostępnianie poprzez łącze.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia