NOWOŚĆ! Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnych w okresie nauczania zdalnego

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnych w okresie nauczania zdalnego

  Korzyści:

  • Poznanie prawnych aspektów oceniania,
  • Nauczymy skutecznie przekazywać uczniom i rodzicom informacje zwrotną dotyczącą oceniania,
  • Przygotowanie do zebrania klasyfikacyjnego online,
  • Omówienie zasad przeprowadzenia sprawdzianów, egzaminów i poprawek w warunkach zdalnego nauczania.

  Program:

  1. Podstawy prawne oceniania oraz podstawy prawne oceniania w okresie nauki zdalnej.
  2. Ocenianie na różnych etapach edukacyjnych.
  3.
  Osiągnięcia, za jakie można oceniać ucznia.
  4.
  Jak oceniać zachowanie ucznia ?.
  5.
  Poprawa oceny z przedmiotu lub zachowania.
  6.
  Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
  7.
  Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
  8.
  Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.
  9.
  Nieklasyfikowanie ucznia w tym roku szkolnym.
  10.
  Postępowanie z uczniami, którzy nie uczestniczą w edukacji zdalnej.
  11.
  Panel dyskusyjny.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej