NOWOŚĆ! Nowe normy żywienia i zalecenia żywieniowe dzieci

Cena netto za os.:
199 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Nowe normy żywienia i zalecenia żywieniowe dzieci

  OPIS:

  Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

   

  NA SZKOLENIU UZYSKASZ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

  1. W jaki sposób nowe normy żywienia z 12.2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. wpływają na dotychczasowy sposób żywienia dzieci i młodzieży w placówkach żywienia zbiorowego.
  2. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych.
  3. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.
  4. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach.
  5. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia.
  6. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
  7. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych.
  8. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne.
  9. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane, jako alergeny na jadłospisach.
  10. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych.
  11. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
  12. Co oznaczają terminy: „porcja”, „dodatek”.
  13. Czy wydawanie z „wazy”, podawanie dokładek jest dozwolone przepisami prawa.
  14. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
  15. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe.
  16. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
  17. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia.
  18. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach.
  19. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla rodziców jest obowiązkowe podanie:

  – wartości energetycznej, czyli ilości kcal,

  – gramatury serwowanego produktu/dania,

  – wykazu składników serwowanych produktów/dań,

  – procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,

  – alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.

  1. Czy moja placówka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia.
  2. W jaki sposób wymagania prawne w zakresie systemu HACCP będą decydowały o możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
  3. Co można zaliczyć do wkładu własnego przy wnioskowaniu o dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
  4. Możliwości uzyskania finansowego wsparcia szkoleń i kształcenia pracowników zajmujących się planowaniem i przygotowywaniem posiłków dla dzieci i młodzieży – gdzie wnioskować o finanse na takie działania.

   

  PROGRAM:

  1. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020:
   • Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży.
   • Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.

   

  1. Piramida żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, realizacja jej zasad w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży. Zalecenia żywienia dla dzieci do 3go roku życia, których nie uwzględniono w nowej piramidzie żywieniowej.

   

  1. Zalecenia zdrowego żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w postaci „Talerzyka żywieniowego” z 10.2020 i ich realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

   

  1. Realizacja nowych norm żywienia, piramidy żywienia i nowych zaleceń żywieniowych w świetle aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3.

   

  1. „Gotowanie w jednym kotle”:
   • Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
   • Sposób ustalania gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.

   

  1. „Receptura niezbędna” – zasady przygotowywania receptur dań, zasady przeliczania ich wartości odżywczej.

   

  1. Dekadowe jadłospisy wraz z gramaturami dla grup wiekowych: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, omówienie ich ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
   • Zalecaną liczbę posiłków dostosowaną do czasu pobytu dziecka w placówce,
   • Zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
   • Procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
   • Udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
   • Zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
   • Wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci – wykaz naturalnych E dodatków do żywności, których obecność jest dozwolona w żywieniu dzieci i młodzieży.

   

  1. Sposób oznakowywania alergenów na jadłospisach, sposób opisu tego zagrożenia w systemie HACCP, krzyżowe kontrole obecności alergenów.

   

  1. Dokumentacja żywieniowa: dokumentacja dostaw surowców i składników, etykiety surowców i składników, jadłospisy – okres przechowywania w systemie HACCP, zasady udostępniania rodzicom/opiekunom dzieci.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej