NOWOŚĆ! Klasyfikacja śródroczna działań szkoły 2020/2021

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Klasyfikacja śródroczna działań szkoły 2020/2021 z uwzględnieniem nauczania zdalnego

  Korzyści:

  • Przygotowanie do przeprowadzenia zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej zgodnie z prawem oświatowym i zasadami pracy zdalnej,
  • Przygotowanie do podsumowania pracy szkoły w danym okresie.

  Program:

  1. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej związane z klasyfikacją śródroczną.
  2. Klasyfikacja śródroczna uczniów w aspekcie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, zapisów w statucie szkoły oraz zasad pracy zdalnej.
  3.
  Budowa i treść uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej.
  4.
  Ocena efektów kształcenia oraz podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w perspektywie każdego ucznia i szkoły.
  5.
  Ocena stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.
  6.
  Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego.
  7.
  Informacje o działalności szkoły.
  8.
  Porządek zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.
  9.
  Przykłady dokumentów:

  • Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej,
  • Wystąpienia dyrektora,
  • Wystąpienia nauczyciela.

  10. Panel dyskusyjny.

   

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej