NOWOŚĆ! Kierownik administracyjno-gospodarczy w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Kierownik gospodarczy w placówce oświatowej

  Korzyści:

  • Zarządzanie pracownikami obsługi placówki oświatowej
  • Prowadzenie inwentaryzacji
  • Zapewnienie sprawności technicznej budynku i urządzeń
  • Poznanie przepisów BHP

  Program:

  1. Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania placówką oświatową.
  2. Obsługa kancelaryjno-biurowa placówki oświatowej.
  3. Odpowiedzialności pracowników obsługi w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej.
  4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
  5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi.
  6. Projektowanie budżetu – realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.
  7. Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji.
  8. Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  9. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych.
  10. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
  11. Przepisy BHP obowiązujące w placówkach oświatowych.
  12. Panel dyskusyjny.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej