NOWOŚĆ! Kierownik administracyjno-gospodarczy w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
300 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  • P 03/12 2021 - online

Kierownik gospodarczy w placówce oświatowej

Korzyści:

  • Zarządzanie pracownikami obsługi placówki oświatowej
  • Prowadzenie inwentaryzacji
  • Zapewnienie sprawności technicznej budynku i urządzeń
  • Poznanie przepisów BHP

Program:

1. Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania placówką oświatową.
2. Obsługa kancelaryjno-biurowa placówki oświatowej.
3. Odpowiedzialności pracowników obsługi w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej.
4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
5. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi.
6. Projektowanie budżetu – realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.
7. Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji.
8. Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych.
10. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
11. Przepisy BHP obowiązujące w placówkach oświatowych.
12. Panel dyskusyjny.

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej

pl Polish
X