Efektywne prowadzenie spotkań w świecie online

Cena netto za os.:
550 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 21/06 2021 - Online

Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.” 

Ernest Hemingway

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań online

Obecna sytuacja wymogła na nas, aby dotychczasowe aktywności zawodowe przenieść do wirtualnego świata. Nie oznacza to jednak, że zmieniła się specyfika pracy. W dalszym ciągu ilość czasu spędzonego na spotkaniach stanowi istotną część dnia pracy. Często jednak są one produktywne a ich uczestnicy mają poczucie źle wykorzystanego czasu. Obecnie dodatkową trudnością jest nieznajomość narzędzi i metod pracy online, co potęguje frustrację uczestników, znacznie wpływając na wymierne efekty tych spotkań.

Dzięki temu szkoleniu wszyscy prowadzący spotkania poznają metody prowadzenia spotkań w świecie online oraz zyskają umiejętności koniecznie do odpowiedniego przygotowania się i prowadzenia konkretnych, dynamicznych i skutecznych spotkań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Platform do prowadzenia spotkań online takich jak Google Meet, Click Meeting, Zoom, MS Teams,
 • Wykorzystania interaktywnych narzędzi do prowadzenia prezentacji online,
 • Metod rozwiązywania technicznych problemów wynikających z przerwanych połączeń sieciowych, blokad programów oraz innych wirtualnych przeszkód w płynnym prowadzeniu spotkania online,
 • Właściwego przygotowania prowadzącego i zaproszonych uczestników spotkań online,
 • Doskonalenia umiejętności podsumowywania spotkania i monitorowania jego efektów,
 • Zarządzania stresem związanym z prowadzeniem spotkań online w tym zwiększenie sprawności w przyjaznym reagowaniu na trudne reakcje uczestników

PROGRAM:

1. MODUŁ Przygotowanie do spotkania online

 • Specyfika różnego rodzaju spotkań: informacyjne, operacyjne, ewaluacyjne, negocjacyjne, integracyjne, celebracyjne etc.,
 • Planowanie spotkania: cel, zakres, ustalenie termin,
 • Komunikacja planu spotkania: forma i sposób powiadomienia o spotkaniu,
 • Przygotowanie do spotkania: organizatora oraz uczestników.

2. MODUŁ Przegląd platform do prowadzenia spotkań online

 • Poznanie narzędzi np.: Google Meet, Click Meeting, Zoom*,
 • Praca z prezentacją,
 • Współdzielenie pulpitu, wykorzystywanie białej tablicy,
 • Współdzielenie dokumentów,
 • System ankiet,
 • *Podczas badania potrzeb szkolenia Klient określa wybór platformy spotkań online, które ma zostać wdrożone w organizacji i będzie przedmiotem szkolenia.

3. MODUŁ Przeprowadzenie spotkania online

 • Ustalenie kontraktu spotkania. Wyznaczenie ról i odpowiedzialności,
 • Zasady skutecznego  realizowania poszczególnych punktów porządku spotkania – zarządzanie czasem,
 • Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania uczestników,
 • Sposoby aktywizowania uczestników spotkania. Trudne sytuacje,
 • Zakończenie spotkania: podsumowanie spotkania, wnioski, decyzje, plan działań po spotkaniu.

Forma pracy:

 • Aktywizujące ankiety online dla uczestników przed i pod szkoleniu,
 • Mini wykłady,
 • Moderowana dyskusja,
 • Interaktywna praca w grupach

W CENIE ZAWIERAMY

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej