NOWOŚĆ! Dyrektor – zadania i uprawnienia

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora – zarządzanie w placówce oświaty

  Korzyści:

  • Poznanie wszystkich uprawnień dyrektora i wicedyrektora szkoły/przedszkola,
  • Poznanie głównych zadań dyrektora i wicedyrektora,
  • Poznanie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze,
  • Poznanie przepisów prawa i wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

  Program:

  1. Dyrektor jako pracodawca.
  2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
  3.
  Dyrektor jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  4.
  Kierowanie procesem dydaktycznym.
  5.
  Nadzór nad wychowawczo-profilaktyczną rola szkoły.
  6.
  Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
  7.
  Wymagania stawiane przed kandydatami na stanowiska kierownicze.
  8.
  Nadzór dyrektora nad czynnościami kancelaryjno-biurowymi.
  9.
  Panel dyskusyjny. 

   

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  pl Polish
  X