NOWOŚĆ! Dyrektor – zadania i uprawnienia

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  • 23/04 2021 - online

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora – zarządzanie w placówce oświaty

Korzyści:

  • Poznanie wszystkich uprawnień dyrektora i wicedyrektora szkoły/przedszkola,
  • Poznanie głównych zadań dyrektora i wicedyrektora,
  • Poznanie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze,
  • Poznanie przepisów prawa i wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Program:

1. Dyrektor jako pracodawca.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
3.
Dyrektor jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4.
Kierowanie procesem dydaktycznym.
5.
Nadzór nad wychowawczo-profilaktyczną rola szkoły.
6.
Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
7.
Wymagania stawiane przed kandydatami na stanowiska kierownicze.
8.
Nadzór dyrektora nad czynnościami kancelaryjno-biurowymi.
9.
Panel dyskusyjny. 

 

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej