NOWOŚĆ! Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży

Cena netto za os.:
199 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 05/03 2021 - Online

Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych
 • Dietetycy, intendenci, kucharze zatrudnieni w w/w placówkach
 • Właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży
 • Pracownicy organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze)
 • Pracownicy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 

NA SZKOLENIU UZYSKASZ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

 1. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych?
 2. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe?
 3. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia?
 4. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia, o ile wzrasta stawka żywieniowa dla posiłków dietetycznych?
 5. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach?
 6. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dietetyczne i eliminacyjne dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych. Co w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowania zamiennika spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.?
 7. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach dietetycznych i eliminacyjnych energii, białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe?
 8. Skąd czerpać informacje o wartości odżywczej produktów do diet?
 9. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia eliminacyjnego i dietetyczne w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej?
 10. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych, z których przygotowuje się posiłki dietetyczne i eliminacyjne?

 

Program:

 1. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywania diet eliminacyjnych w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży.

 

 1. Interpretacja wymagań przepisów prawnych dot. żywienia dzieci do lat 3, w tym Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 – czy placówka ma obowiązek spełnienia norm żywienia i bilansowania jadłospisów dla dzieci będących na dietach, cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe?

 

 1. Interpretacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie posiłków dietetycznych i eliminacyjnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w zakresie:
  • Obowiązku stosowania norm żywienia w żywieniu dietetycznym,
  • Wyliczania wartości odżywczej jadłospisów dietetycznych,
  • Zastępowania produktów tradycyjnych produktami zamiennymi.

 

 1. Podział diet leczniczych i przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach leczniczych.

 

 1. Alergia? A może nietolerancja pokarmowa? Wyjaśnienie pojęć, zamienniki produktów spożywczych, przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.

 

 1. Zastosowanie przepisów unijnych w zakresie oznaczania w jadłospisach alergenów i wykazu składników.

 

 1. Obowiązki firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki pobytu dzieci, obowiązki placówki podającej dzieciom posiłki przygotowane przez firmę cateringową – uzgodnienia formalne, odpowiedzialność prawna w sytuacji nienależytego poinformowania odbiorców o alergenach zawartych w dostarczanych daniach.

 

 1. Dokumenty, których należy wymagać na etapie dostawy środków spożywczych w celu należytego rozpoznania alergenów i składników – zasadność gromadzenia i przechowywania etykiet, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych, specyfikacji, czas przechowywania tych dokumentów.

 

 1. Zakładowy Systemu HACCP a jadłospisy dla diet, alergii, nietolerancji pokarmowych: receptury dań dietetycznych, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności, okres przechowywania dokumentacji dot. jadłospisów, zabezpieczanie próbek dań dietetycznych.

 

 1. Posiłek w szkole i w domu – rządowy program dofinansowania stołówek szkolnych – możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu urządzeń, sprzętu do przygotowywania posiłków dietetycznych i eliminacyjnych.

 

 1. Środki publiczne na dofinansowanie szkoleń pracowników biorących udział w przygotowywaniu posiłków.

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej