NOWOŚĆ! Dietetyka z elementami systemu HACCP

Cena netto za os.:
600 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Dietetyka z elementami systemu HACCP

  PROFIL UCZESTNIKA:

  • Osoby pracujące w placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
  • Osoby pracujące w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.)
  • Osoby w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
  • Osoby pracujące w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki

   

  Program:

  1. Wymagania krajowych i unijnych przepisów prawnych odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia.
  2. Informowanie o właściwościach żywności:
   • Podstawy prawne dotyczące obowiązkowego informowania konsumentów i zakładów żywienia zbiorowego o właściwościach środków spożywczych.
   • Jak interpretować dane na temat środków spożywczych przekazywane przez ich producentów? W jakim zakresie przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych odnoszą się do zakładów żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych?
   • Ocena wartości odżywczej środka spożywczego na podstawie etykiety i innych elementów oznakowania.
  3. Podstawy żywienia człowieka:
   • Gospodarka energetyczna organizmu
   • Gospodarka wodna w organizmie
   • Równowaga kwasowo-zasadowa
  4. Normy żywienia i składniki pokarmowe:
   • Geneza norm żywienia
   • Potrzeby energetyczne organizmu
   • Podział na grupy żywieniowe
  5. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu dzieci, młodzieży:
   • Białka
   • Tłuszcze
   • Węglowodany
   • Błonnik pokarmowy
   • Witaminy
   • Składniki mineralne
   • Roślinne metabolity wtórne
   • Płyny
   • Średnia ważona norma na energię i składniki odżywcze
  6. Podział produktów spożywczych na grupy i charakterystyka ich wartości odżywczej.
  7. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
  8. Alergie i nietolerancje pokarmowe:
   • Nietolerancja histaminy
   • Nietolerancja laktozy
   • Nietolerancja fruktozy
   • Choroby zależne od glutenu:
    • Celiakia
    • Alergia na pszenicę
    • Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten
    • Zalecenia żywieniowe w diecie bezglutenowej
  1. Leczenie dietetyczne chorób:
   • Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
   • Choroby jelit
   • Choroby wątroby i dróg żółciowych
   • Choroby trzustki
   • Choroby nerek
   • Choroby układu krążenia
   • Choroby metaboliczne
   • Choroby układu kostno-stawowego
   • Nowotwory złośliwe
   • Choroby oczu
   • Choroby skóry
   • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
   • Choroby endokrynologiczne
   • Choroby neurodegeneracyjne
  2. Zasady planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego:
   • Planowanie żywienia indywidualnego
   • Planowanie żywienia zbiorowego
  3. Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
   • Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3
   • Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych
   • Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych
   • Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:
    • Zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce
    • Zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami
    • Procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne
    • Udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji)
    • Zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców
    • Wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci
  1. Zasady żywienia zbiorowego osób dorosłych (w tym chorych i starszych)
   • Omówienie stanu prawnego dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych.
   • Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych.
   • Przygotowywanie receptur spełniających kryteria norm żywienia osób dorosłych, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
   • Zasady komponowania jadłospisów dla osób dorosłych, w tym:
    • Zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu w placówce
    • Zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami
    • Procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe
  1. Nowoczesna żywność: szansa czy zagrożenie dla zdrowia?
   • Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego
   • Produkty wzbogacane
   • Suplementy diety
   • Substancje dodatkowe do żywności
   • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
   • Interakcje: leki i żywność, leki i suplementy diety
  2. System HACCP (opracowywanie dokumentacji, wdrażanie i utrzymywanie) oraz aktualne przepisy higieniczno – sanitarne obowiązujące w zakładach żywieniowo – żywnościowych:
   • Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i UE
   • Aktualne wymagania prawne stawiane dla zakładów żywieniowo – żywnościowych oraz sposób ich interpretowania przez służby kontrolne
   • Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP
   • Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid
   • Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP – stanowisko UE
   • GHP, GMP, HACCP jako narzędzia zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności
   • Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP
   • Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP
  3. Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi:
   • Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne
   • Zakres stosowania prawa zamówień publicznych
   • Przygotowywanie zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowej
   • Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej