Budowanie skutecznego zespołu w oparciu o metodologię FRIS® Style Myślenia

PROFIL UCZESTNIKA:

  • Dla zespołów, które pracowały zdalnie wcześniej / na bieżąco.
  • Dla zespołów, które przeniosły się do pracy zdalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wypracowanie własnej definicji zespołu.
2. Czym jest synergia w zespole ?.
3.
Poznanie metodologii FRIS® w teorii.
4.
Poznanie indywidualnego stylu myślenia i działania FRIS®.
5.
Role w zespole i podział zadań w oparciu o proces FRIS®.
6.
Mocne i słabe strony stylów myślenia i działania.
7.
Strategia efektywnej komunikacji w zespole.
8.
Wypracowanie własnych zasad współpracy w zespole.

Przedstawiony zakres tematyczny jest przykładowy i może zostać elastycznie dopasowany do realnych potrzeb uczestników.