Materiały e-Learningowe

Tworzenie materiałów e-Learningowych z aplikacji MS Office (MS Excel, MS Access, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook). Materiały mogą Państwo zakupić i swobodnie zaimplementować do własnej platformy e-Learningowej. Z materiałów mogą Państwo korzystać bez limitów czasowych i szkolić dowolną liczbę pracowników.

Każdy temat jest podzielony na 3 główne bloki tematyczne:

  • Poziom podstawowy,
  • Poziom średniozaawansowany,
  • Poziom zaawansowany

Każdy poziom zaawansowania jest podzielny na moduły / lekcje. Każdy moduł składa się z:

  • Pliku video z materiałem właściwym,
  • Pliku (danej aplikacji) z ćwiczeniami do wykonania,
  • Pliku video z prawidłowym rozwiązaniem ćwiczeń,
  • Pliku PDF z materiałami poruszanymi w danym module tematycznym.

Materiały można zakupić:

  • Jako cały blok tematyczny np. MS Excel od poziomu podstawowego do zaawansowanego,
  • Tylko wybrany poziom z danej aplikacji np. MS Excel poziom podstawowy,
  • Tylko wybrane moduły / lekcje np. tylko Tabele przestawne MS Excel.

Przykładowo cały przekrojowy materiał od podstaw do zaawansowania z MS Excel do 28 modułów, 83 lekcje. Każda lekcja to 4 elementy, łącznie 332 elementy w całym kursie.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu. Otrzymają Państwo dostęp do naszego dysku z jednym modułem (zawierającym powyżej opisane składniki) do przetestowania.

Genruj kod html do newsleterrów