Konwencja CMR oraz odpowiedzialności przewoźnika za towar

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
 • zakres odpowiedzialności spedytora,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
 • czego mają prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie,
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi ?,
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora,
 • wybór przewoźnika, na co koniecznie trzeba uważać.

2. Co o ubezpieczeniu powinieneś wiedzieć ?

 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
 • co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
 • dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania, najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
 • klauzula podwykonawcy,
 • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
 • zakres ubezpieczenia CARGO,
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę ?.

4. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),
 • kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),
 • kary dla załadowcy, nadawcy za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).

4. Dyskusja – pytania.