Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte

Szybkie analizy biznesowe – tabele przestawne MS Excel

Dane do faktury

Dane uczestników szkolenia

1
-
2
-
3
-

? x 550 PLN + 23% VAT = ? PLN + 23% VAT (? PLN BRUTTO)

Na numer konta bankowego:
24 1750 0012 0000 0000 3201 6073